رفیعی, بهروز. (1396). درنگی در نسبت «اراده» با «تربیت اخلاقی» و اشاره‌ای به «روش‌های پرورش اراده اخلاقی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), 151-175. doi: 10.30471/psy.2018.1428
بهروز رفیعی. "درنگی در نسبت «اراده» با «تربیت اخلاقی» و اشاره‌ای به «روش‌های پرورش اراده اخلاقی»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 21, 1396, 151-175. doi: 10.30471/psy.2018.1428
رفیعی, بهروز. (1396). 'درنگی در نسبت «اراده» با «تربیت اخلاقی» و اشاره‌ای به «روش‌های پرورش اراده اخلاقی»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), pp. 151-175. doi: 10.30471/psy.2018.1428
رفیعی, بهروز. درنگی در نسبت «اراده» با «تربیت اخلاقی» و اشاره‌ای به «روش‌های پرورش اراده اخلاقی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 11(21): 151-175. doi: 10.30471/psy.2018.1428