جامه بزرگی, مریم, مینایی, زهرا. (1397). مقایسۀ مفهوم «مرگ» در متون داستانی فلسفه برای کودکان و دیدگاه علامه طباطبایی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(26), 73-95. doi: 10.30471/edu.2018.1404
مریم جامه بزرگی; زهرا مینایی. "مقایسۀ مفهوم «مرگ» در متون داستانی فلسفه برای کودکان و دیدگاه علامه طباطبایی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 26, 1397, 73-95. doi: 10.30471/edu.2018.1404
جامه بزرگی, مریم, مینایی, زهرا. (1397). 'مقایسۀ مفهوم «مرگ» در متون داستانی فلسفه برای کودکان و دیدگاه علامه طباطبایی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(26), pp. 73-95. doi: 10.30471/edu.2018.1404
جامه بزرگی, مریم, مینایی, زهرا. مقایسۀ مفهوم «مرگ» در متون داستانی فلسفه برای کودکان و دیدگاه علامه طباطبایی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 13(26): 73-95. doi: 10.30471/edu.2018.1404