فداکار گیلو, پرویز, مولایی یساولی, مهدی, عزیزی ارشد, کامران, مولایی یساولی, هادی, فرخی, نورعلی. (1396). آزمون مدل دینداری در دانش‌آموزان براساس سبک‌های فرزندپروری با میانجی‌گری عزت نفس، هوش هیجانی و سلامت‌روانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), 35-58. doi: 10.30471/psy.2018.1423
پرویز فداکار گیلو; مهدی مولایی یساولی; کامران عزیزی ارشد; هادی مولایی یساولی; نورعلی فرخی. "آزمون مدل دینداری در دانش‌آموزان براساس سبک‌های فرزندپروری با میانجی‌گری عزت نفس، هوش هیجانی و سلامت‌روانی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 21, 1396, 35-58. doi: 10.30471/psy.2018.1423
فداکار گیلو, پرویز, مولایی یساولی, مهدی, عزیزی ارشد, کامران, مولایی یساولی, هادی, فرخی, نورعلی. (1396). 'آزمون مدل دینداری در دانش‌آموزان براساس سبک‌های فرزندپروری با میانجی‌گری عزت نفس، هوش هیجانی و سلامت‌روانی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), pp. 35-58. doi: 10.30471/psy.2018.1423
فداکار گیلو, پرویز, مولایی یساولی, مهدی, عزیزی ارشد, کامران, مولایی یساولی, هادی, فرخی, نورعلی. آزمون مدل دینداری در دانش‌آموزان براساس سبک‌های فرزندپروری با میانجی‌گری عزت نفس، هوش هیجانی و سلامت‌روانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 11(21): 35-58. doi: 10.30471/psy.2018.1423