سپهردوست, حمید, برجیسیان, عادل. (1397). رابطه فساد با حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و دموکراسی؛ شواهد تجربی ﮐﺸﻮرﻫﺎی منتخب. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(29), 143-172. doi: 10.30471/iee.2018.1446
حمید سپهردوست; عادل برجیسیان. "رابطه فساد با حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و دموکراسی؛ شواهد تجربی ﮐﺸﻮرﻫﺎی منتخب". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15, 29, 1397, 143-172. doi: 10.30471/iee.2018.1446
سپهردوست, حمید, برجیسیان, عادل. (1397). 'رابطه فساد با حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و دموکراسی؛ شواهد تجربی ﮐﺸﻮرﻫﺎی منتخب', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(29), pp. 143-172. doi: 10.30471/iee.2018.1446
سپهردوست, حمید, برجیسیان, عادل. رابطه فساد با حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و دموکراسی؛ شواهد تجربی ﮐﺸﻮرﻫﺎی منتخب. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 15(29): 143-172. doi: 10.30471/iee.2018.1446