1.

آثار اقتصاد دانش‌بنیان بر درون‌زایی اقتصاد ایران (در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 33-64

2.

آزمون فرضیات مطرح پیرامون نحوه تأثیر سطح تحصیلات بر بهره‌وری نیروی کار در ایران

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 181-202

3.

اثربخشی زوج درمانی با رویکرد اسلامی بر رضایت زناشویی

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 7-37

4.

ارائه الگوی تربیت جنسی با تکیه بر دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان

دوره 12، شماره 25، مهر 1396، صفحه 161-183

5.

ارائه تسهیلات قاعده‌مند بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اسلامی؛ چارچوبی نوین جهت سیاست‌گذاری در کریدور نرخ سود بازار بین بانکی

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 9-32

6.

ارزیابی تأثیر منابع ریسک بر بازار سرمایه اسلامی؛ مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 61-95

7.

اصل بستار علّی فیزیک، حلقه‌ واسط طبیعت‌گرایی روش‌شناختی و طبیعت‌گرایی متافیزیکی

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 231-255

8.

اصول تربیت توحیدی براساس آموزه‌های قرآن و ائمه اطهار

دوره 12، شماره 25، مهر 1396، صفحه 7-27

9.

امکان‌پذیری استفاده از اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها و بررسی آثار رفاهی آن در مقایسه با اخذ عوارض (مطالعه موردی شهر شیراز)

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 35-62

10.

امکان‌سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 89-122

11.

اهمیت تمایز ارزش‌های معرفتی و غیر معرفتی در شناخت رابطۀ علم و ارزش

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 7-28

12.

اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران؛ راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 33-60

13.

اوراق سلف موازی؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی مسکن

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 121-151

14.

اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 89-106

15.

بازخوانی رویکرد شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 211-234

16.

بازنمایی محتوا و ساختار ذهن انسان: مبانی نظری و فرایند اجرایی نقشۀ شناختی

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 127-149

17.

بررسی ارتباط بین رشد اعتقادی با خودپنداره و رفتار شهروندی و مقایسه آنها در دانش‌آموزان دختر و پسر

دوره 12، شماره 24، فروردین 1396، صفحه 119-137

18.

بررسی امکان تاریخ‌نگاری علم بر مبنای معانی متفاوت از انقلاب علمی

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 57-78

19.

بررسی انتقادی وضعیت علوم اجتماعی دانشگاهی در ایران؛ طرح یک چارچوب مفهومی و روش‌شناختی

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 213-229

20.

بررسی دشواره «تقلیل‌گرایی مفهومی» در روش‌شناسی علوم سیاسی؛ نمونه‌پژوهی: مفهوم مشارکت سیاسی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 195-224

21.

بررسی روش «تاریخ‌نگاری ایده‌ها»ی آرتور لاوجوی در متن منازعات روش‌شناختی تاریخ اندیشه

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 79-106

22.

بررسی لحاظ شدن مؤلفه‌های تربیت دینی در مجلات رشد کودک: مطالعه‌ای براساس تحلیل محتوا

دوره 12، شماره 24، فروردین 1396، صفحه 139-150

23.

بررسی و طبقه‌بندی مفاهیم استعاری مدیریت دانش:مطالعه منابع وحیانی و روایی و منابع غربی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 103-134

24.

برون رفت از چالش‌ مدیریت در صندوق مشترک سرمایه‌گذاری وقف از منظر حاکمیت شرکتی

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 131-152

25.

بنیادهای نظری سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 177-203

26.

پیشنهاد یک الگوی بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 153-181

27.

تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 151-180

28.

تأملی بر رابطه معرفت‌شناسی علوم سیاسی و روش‌شناسی پست‌مدرن با تأکید بر آرای دریدا

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 97-117

29.

تبیین بازنمودگرایانه توهم

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 107-134

30.

تبیین سیره تربیتی امام صادق علیه السلام جهت ارائه الگویی برای سبک زندگی اسلامی

دوره 12، شماره 24، فروردین 1396، صفحه 31-47

31.

تبیین مؤلفه‌های تربیت اقتصادی بر اساس آموزه‌های اسلامی

دوره 12، شماره 24، فروردین 1396، صفحه 73-97

32.

تحلیل تأثیر خلق اعتبار در نظام بانکداری ذخیره جزئی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 9-34

33.

تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 65-88

34.

تحلیل فضای حاکم بر توسعه دانش پژوهش ترکیبی در ایران و چگونگی کاربرد آن در مطالعات تربیتی

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 189-211

35.

تحلیل محتوای کیفی کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر تربیت اخلاقی

دوره 12، شماره 25، مهر 1396، صفحه 29-54

36.

تحلیل محتوای مقاله‌های دوفصلنامه «تربیت اسلامی» در سال‌های 1384−1394

دوره 12، شماره 24، فروردین 1396، صفحه 151-167

37.

تدوین «الگوی کیفیت زندگی کاری اسلامی» در آموزش و پرورش؛ راهکاری جهت تربیت اسلامی نسل آینده

دوره 12، شماره 25، مهر 1396، صفحه 71-93

38.

تدوین یک مدل نظری(تحلیلی) در خصوص تحول معنوی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

دوره 12، شماره 24، فروردین 1396، صفحه 1-30

39.

تطور مفهومی نهاد و دلالت‌های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 97-120

40.

تعریف علیتی

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 7-31

41.

تعمیم‌پذیری روش‌های تربیت الهی در قرآن

دوره 12، شماره 24، فروردین 1396، صفحه 99-118

42.

چارچوب طراحی اقتصاد وقف

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 107-130

43.

چالش در کارکرد تربیتی هنرهای سنتی در مواجهه با نظام آموزشی معاصر (غرب)

دوره 12، شماره 25، مهر 1396، صفحه 143-159

44.

خرد و کلان در علوم اجتماعی: مسئله تبیین

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 103-126

45.

درآمدی بر معرفت‌شناسی اقتصاد تطوری؛ بررسی امکان‌پذیری میزان کاربردی-بودن استفاده از مفاهیم تطور زیستی در سپهر اقتصادی-اجتماعی

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 151-188

46.

درنگی بر مفهوم علوم انسانی آلمانی (Geiteswissenschaft)

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 29-48

47.

روایت در جایگاه تحقیق و تحقیق در جایگاه روایت: نکات اشتراک و افتراق

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 141-169

48.

روش تحقیق در رفتار سازمانی با تأکید بر دانش اصول فقه

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 35-55

49.

روش چالمرز در بحث آگاهی: تفکیک در مسائل

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 171-187

50.

روش شناسی تحلیل ذینفع در خط‌مشی پژوهی: واکاوی بنیان‌ها، فهم اسلوب اجرا، نقد عمل

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 225-252

51.

روش‌شناسی قیاس‌گرایانه در اخلاق کاربردی؛ جایگاه نظریه در استدلال‌های اخلاقی

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 209-230

52.

روش‌شناسی‌ هانا آرنت در فهم پدیده‌های سیاسی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 163-194

53.

رویکرد فرآیندی و روش‌شناسی آن در مطالعات کارآفرینی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 135-161

54.

رویکرد کل‌گرایی ضعیف در مطالعۀ کنش انسان: دفاع از کل‎گرایی ضعیف در برابر طبیعت‌گرایی و کل‌گرایی قوی

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 85-102

55.

سامانه معرفتی «هم‌تکاملی دیالکتیک اسلامی (هدا)» با تأکید بر مطالعات مدیریت اسلامی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 77-102

56.

«سبک زندگی» با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه «علامه طباطبایی» و «دالایی‌لاما»

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 117-147

57.

سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته

دوره 12، شماره 24، فروردین 1396، صفحه 49-72

58.

سبک‌شناسی رویکردهای تاریخی به فلسفه اسلامی

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 185-207

59.

سطوح خلاقیت براساس حکمت متعالیه

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 59-87

60.

سیاست‌گذاری اقتصادی از منظر اخلاق فضیلت؛ درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 7-33

61.

شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 123-150

62.

طراحی الگوی تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی بانکی در چهارچوب الگوی بانکداری بدون ربا

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 173-204

63.

طرح و نقد مبادی معرفتی لیبرالیسم سیاسی جان رالز

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 75-96

64.

فراتحلیل مطالعات هوش معنوی

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 39-58

65.

کاربردپذیری استنباط آماری از دیدگاه بازنمایی مدل‌های علمی

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 67-83

66.

کاستی‌های روش‌شناسی مقاله‌های علمی پژوهشی مدیریت اسلامی؛ آسیب شناسی فراروش

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 7-44

67.

کیفی یا کمی: تأملی بر امکان ادغام روش‌شناسی‌های کیفی و کمی

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 119-140

68.

گذار از روش به پساروش آنتی دوآلیستی در اندیشه سیاسی غرب؛ پیامدها و چشم‌اندازها

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 253-287

69.

مدل نظری آسیب‌شناسی تربیت عفاف و حجاب در ایران

دوره 12، شماره 25، مهر 1396، صفحه 95-117

70.

مصالح فردی و عمومی از منظر اسلام و مکاتب رقیب

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 63-88

71.

مطالعه تطبیقی «فضائل اخلاقی شش‌گانه» در «روان‌شناسی مثبت» و «نهج‌البلاغه»

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 149-175

72.

معرفت‌شناسی در مکتب جامعه‌گرایی: تلاش توأمان برای مقید ساختن معرفت و گریز از نسبی‌گرایی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 289-310

73.

معناشناسی اختلال «اضطراب فراگیر» از دیدگاه قرآن کریم

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 89-115

74.

مفهوم قاعده در فلسفه علوم اجتماعی پیتر وینچ

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 33-56

75.

مقایسه‌ تأثیر آموزش پیش‌دبستانی بر عملکرد انس با قرآن نوآموزان مکتب‌القرآن‌ و سایر مراکز پیش‌دبستانی 1392−1393

دوره 12، شماره 25، مهر 1396، صفحه 119-142

76.

مورخان روایت‌های تاریخی را کشف می‌کنند یا بر می‌سازند؟

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 161-184

77.

نقد روشمند مطالعات «دین و مدیریت» در غرب و ارائه یک طرح تحقیقاتی برای بررسی پیشینه تحقیق در این حوزه

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 45-76

78.

نقد رویکرد هوسرلی به معرفت از دیدگاه عقلانیت نقاد

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 49-66

79.

نقد و بررسی مؤلفه‌های ماهیت علم در آموزش علم

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 135-160

80.

نقش اقتصاد دانش‌بنیان در همگرایی تجاری کشورهای اسلامی (رویکرد برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی)

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 9-31

81.

نقش فردگرایی روش‌شناختی در ساخت نظریه در دانش اقتصاد

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 57-73

82.

نیازسنجی برنامه آموزشی بر اساس سبک زندگی اسلامی−ایرانی مقطع متوسطه

دوره 12، شماره 25، مهر 1396، صفحه 55-70

83.

هایدگر و مسئله جنسیت، در آثار لوس ایریگاری و ژاک دریدا

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 189-209

84.

همکاری و مشارکت در بهره‌برداری از میادین مشترک

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 153-172