کچویان, حسین, صفار هرندی, محمدسجاد. (1396). بررسی روش «تاریخ‌نگاری ایده‌ها»ی آرتور لاوجوی در متن منازعات روش‌شناختی تاریخ اندیشه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(93), 79-106. doi: 10.30471/mssh.2017.1396
حسین کچویان; محمدسجاد صفار هرندی. "بررسی روش «تاریخ‌نگاری ایده‌ها»ی آرتور لاوجوی در متن منازعات روش‌شناختی تاریخ اندیشه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23, 93, 1396, 79-106. doi: 10.30471/mssh.2017.1396
کچویان, حسین, صفار هرندی, محمدسجاد. (1396). 'بررسی روش «تاریخ‌نگاری ایده‌ها»ی آرتور لاوجوی در متن منازعات روش‌شناختی تاریخ اندیشه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(93), pp. 79-106. doi: 10.30471/mssh.2017.1396
کچویان, حسین, صفار هرندی, محمدسجاد. بررسی روش «تاریخ‌نگاری ایده‌ها»ی آرتور لاوجوی در متن منازعات روش‌شناختی تاریخ اندیشه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 23(93): 79-106. doi: 10.30471/mssh.2017.1396