آروین, بهاره. (1396). بررسی انتقادی وضعیت علوم اجتماعی دانشگاهی در ایران؛ طرح یک چارچوب مفهومی و روش‌شناختی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(91), 213-229.
بهاره آروین. "بررسی انتقادی وضعیت علوم اجتماعی دانشگاهی در ایران؛ طرح یک چارچوب مفهومی و روش‌شناختی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23, 91, 1396, 213-229.
آروین, بهاره. (1396). 'بررسی انتقادی وضعیت علوم اجتماعی دانشگاهی در ایران؛ طرح یک چارچوب مفهومی و روش‌شناختی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(91), pp. 213-229.
آروین, بهاره. بررسی انتقادی وضعیت علوم اجتماعی دانشگاهی در ایران؛ طرح یک چارچوب مفهومی و روش‌شناختی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 23(91): 213-229.