صادقی, امیر, مشبکی اصفهانی, اصغر, کرد نائیج, اسد اله, خداداد حسینی, سید حمید. (1396). کاستی‌های روش‌شناسی مقاله‌های علمی پژوهشی مدیریت اسلامی؛ آسیب شناسی فراروش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(92), 7-44.
امیر صادقی; اصغر مشبکی اصفهانی; اسد اله کرد نائیج; سید حمید خداداد حسینی. "کاستی‌های روش‌شناسی مقاله‌های علمی پژوهشی مدیریت اسلامی؛ آسیب شناسی فراروش". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23, 92, 1396, 7-44.
صادقی, امیر, مشبکی اصفهانی, اصغر, کرد نائیج, اسد اله, خداداد حسینی, سید حمید. (1396). 'کاستی‌های روش‌شناسی مقاله‌های علمی پژوهشی مدیریت اسلامی؛ آسیب شناسی فراروش', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(92), pp. 7-44.
صادقی, امیر, مشبکی اصفهانی, اصغر, کرد نائیج, اسد اله, خداداد حسینی, سید حمید. کاستی‌های روش‌شناسی مقاله‌های علمی پژوهشی مدیریت اسلامی؛ آسیب شناسی فراروش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 23(92): 7-44.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب