شیخ رضایی, حسین, ابراهیمی تیرتاش, فهیمه. (1396). نقد و بررسی مؤلفه‌های ماهیت علم در آموزش علم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(93), 135-160. doi: 10.30471/mssh.2017.1398
حسین شیخ رضایی; فهیمه ابراهیمی تیرتاش. "نقد و بررسی مؤلفه‌های ماهیت علم در آموزش علم". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23, 93, 1396, 135-160. doi: 10.30471/mssh.2017.1398
شیخ رضایی, حسین, ابراهیمی تیرتاش, فهیمه. (1396). 'نقد و بررسی مؤلفه‌های ماهیت علم در آموزش علم', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(93), pp. 135-160. doi: 10.30471/mssh.2017.1398
شیخ رضایی, حسین, ابراهیمی تیرتاش, فهیمه. نقد و بررسی مؤلفه‌های ماهیت علم در آموزش علم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 23(93): 135-160. doi: 10.30471/mssh.2017.1398