گائینی, ابوالفضل, نعمتی شمس آباد, حسنعلی, صبائی, مرضیه. (1396). بررسی و طبقه‌بندی مفاهیم استعاری مدیریت دانش:مطالعه منابع وحیانی و روایی و منابع غربی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(92), 103-134.
ابوالفضل گائینی; حسنعلی نعمتی شمس آباد; مرضیه صبائی. "بررسی و طبقه‌بندی مفاهیم استعاری مدیریت دانش:مطالعه منابع وحیانی و روایی و منابع غربی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23, 92, 1396, 103-134.
گائینی, ابوالفضل, نعمتی شمس آباد, حسنعلی, صبائی, مرضیه. (1396). 'بررسی و طبقه‌بندی مفاهیم استعاری مدیریت دانش:مطالعه منابع وحیانی و روایی و منابع غربی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(92), pp. 103-134.
گائینی, ابوالفضل, نعمتی شمس آباد, حسنعلی, صبائی, مرضیه. بررسی و طبقه‌بندی مفاهیم استعاری مدیریت دانش:مطالعه منابع وحیانی و روایی و منابع غربی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 23(92): 103-134.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب