سلطانی, مرتضی, راعی عزآبادی, محمدابراهیم. (1396). اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(27), 89-106. doi: 10.30471/iee.2017.1339
مرتضی سلطانی; محمدابراهیم راعی عزآبادی. "اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 27, 1396, 89-106. doi: 10.30471/iee.2017.1339
سلطانی, مرتضی, راعی عزآبادی, محمدابراهیم. (1396). 'اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(27), pp. 89-106. doi: 10.30471/iee.2017.1339
سلطانی, مرتضی, راعی عزآبادی, محمدابراهیم. اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 14(27): 89-106. doi: 10.30471/iee.2017.1339