شقاقی شهری, وحید, علیزاده, شیوا. (1396). آثار اقتصاد دانش‌بنیان بر درون‌زایی اقتصاد ایران (در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(26), 33-64.
وحید شقاقی شهری; شیوا علیزاده. "آثار اقتصاد دانش‌بنیان بر درون‌زایی اقتصاد ایران (در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 26, 1396, 33-64.
شقاقی شهری, وحید, علیزاده, شیوا. (1396). 'آثار اقتصاد دانش‌بنیان بر درون‌زایی اقتصاد ایران (در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(26), pp. 33-64.
شقاقی شهری, وحید, علیزاده, شیوا. آثار اقتصاد دانش‌بنیان بر درون‌زایی اقتصاد ایران (در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 13(26): 33-64.