شیخلر, کاظم. (1396). تأملی بر رابطه معرفت‌شناسی علوم سیاسی و روش‌شناسی پست‌مدرن با تأکید بر آرای دریدا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(90), 97-117.
کاظم شیخلر. "تأملی بر رابطه معرفت‌شناسی علوم سیاسی و روش‌شناسی پست‌مدرن با تأکید بر آرای دریدا". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23, 90, 1396, 97-117.
شیخلر, کاظم. (1396). 'تأملی بر رابطه معرفت‌شناسی علوم سیاسی و روش‌شناسی پست‌مدرن با تأکید بر آرای دریدا', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(90), pp. 97-117.
شیخلر, کاظم. تأملی بر رابطه معرفت‌شناسی علوم سیاسی و روش‌شناسی پست‌مدرن با تأکید بر آرای دریدا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 23(90): 97-117.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب