1.

آسیب‌شناسی تعاملات ارتباطی سازمان‌های دینی از دیدگاه جامعه‌شناختی (با تأکید بر سازمان مسجد)

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 165-178

2.

بررسی تأثیر رابطه میان دینداری و سرمایه اجتماعی بر میزان نشاط اجتماعی در میان گردشگران مذهبی ایرانی (مورد مطالعه شهر مشهد)

دوره 7، شماره 14، بهمن 1394، صفحه 77-91

3.

بررسی ظرفیت‌های مادران در تربیت اجتماعی فرزندان با تکیه بر یافته‌های دینی و علمی

دوره 7، شماره 14، بهمن 1394، صفحه 93-113

4.

تبیین دین‌داری مردم جهان براساس الگوی نظری تعاملات فرهنگی در یک مطالعه بین کشوری

دوره 7، شماره 14، بهمن 1394، صفحه 5-31

5.

تکنولوژی‌های نوین و علمای حوزه علمیه، مورد مطالعه حوزه علمیه قم تحلیل جامعه‌شناختی براساس روش نظریه بنیانی

دوره 7، شماره 14، بهمن 1394، صفحه 33-56

6.

شاخص‌های اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علی

دوره 7، شماره 14، بهمن 1394، صفحه 115-138

7.

عدالت اجتماعی در اندیشه آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 25-53

8.

فلسفه سیاسی شیخ اشراق

دوره 7، شماره 14، بهمن 1394، صفحه 139-156

9.

مدل اصلاح و راهکارهای گسترش سبک زندگی اسلامی

دوره 7، شماره 14، بهمن 1394، صفحه 57-75

10.

مروری بر عوامل مؤثر در تغییر ارزش‌ها در جامعه دینی

دوره 4، شماره 7، تیر 1391، صفحه 7-24

11.

مقدمه‏ای بر بنیان‏های فلسفی و روش‏شناختی رئالیسم انتقادی

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 79-106

12.

نقش ولایت‌های متقابل در تنظیم روابط اجتماعی

دوره 9، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 137-168