1.

الگوی مفهومی تفکر استراتژیک در کسب و کارها از دیدگاه امام علی در نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 53-87
علی‌اصغر شیره‌پز آرانی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمد محمودی میمندی؛ محمدتقی امینی

2.

بایسته های اخلاقی مدیریت اماکن مذهبی با رویکرد نهج البلاغه

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 113-138
محمدحسین رحمتی؛ نفیسه بلاغت نیا

3.

بررسی رابطه بین ابعاد دینداری از منظر نهج‌البلاغه و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه یزد)

دوره 9، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 71-92
مهناز توکلی بنیزی؛ کمال برزگر بفرویی

4.

بررسی مفهوم سکوت سازمانی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی‌(ع)

دوره 3، شماره 5، فروردین 1393، صفحه 69-89

5.

بررسی نقش همنشینی در پیشگیری از انحرافات اجتماعی از دیدگاه علی در نهج‌البلاغه

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 99-116
محمود رجبی؛ حفیظ الله فولادی؛ داود صفا

6.

بررسی و تحلیل عوامل و موانع مؤثر در تربیت دینی بر مبنای سخنان حضرت علی(ع) در نهج البلاغه

دوره 4، شماره 9، اسفند 1388، صفحه 75-94
اکبر صالحی؛ رحیمه‌السادات تهامی

7.

تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و پریشانی روانی زنان معتاد با تأکید بر مفاهیم نهج‌البلاغه

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 230-211
محمدجواد آقاجانی؛ بهمن اکبری؛ لیلا مقتدر

8.

تأثیر حکمت‌های نهج‌البلاغه بر بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 7-36
اسحق رحیمیان بوگر؛ علی سنایی

9.

تبیین عوامل مؤثر بر ایجاد انسجام گروهی در نیروهای نظامی از دیدگاه نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 13، مرداد 1397، صفحه 30-50
نبی اله کهن؛ ابوالقاسم رضایی

10.

تعیّن اجتماعی معرفت در نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 7-47
حمید پارسانیا؛ حسین اژدری زاده

11.

تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 95-118
فریبرز باقری؛ زهرا کیایی؛ مسعود آذربایجانی

12.

جایگاه و اهمیت تفکر انتقادی از دیدگاه قرآن و امام علی

دوره 8، شماره 15، خرداد 1395، صفحه 133-168
لیلا مقتدایی؛ مجید امیری؛ حسین نظری؛ ستاره موسوی

13.

دلالت پژوهی الگوی ارزشیابی خط‌ مشی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 14، آبان 1397، صفحه 25-49
سید جواد امینی؛ علی زارع

14.

دیدگاه نهج‌البلاغه درباره نابرابری و طبقات اجتماعی و مقایسه آن با نظریه کارل مارکس

دوره 12، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 197-216
حفیظ‌الله فولادی؛ عبدالمجید بحرینی

15.

ساخت و اعتباریابی آزمون پایبندی مذهبی بر اساس گزاره‌های قرآن و نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 5، بهمن 1388، صفحه 79-105
مسعود جان‌بزرگی

16.

شاخص‌های اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علی

دوره 7، شماره 14، بهمن 1394، صفحه 115-138
فریبا شایگان

17.

طراحی الگوی مدیریت استعداد مبتنی بر نهج‌البلاغه

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 107-132
سعید محمدی؛ اردشیر شیری؛ محمد تابان

18.

عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 5-24
غلامرضا صدیق‌اورعی؛ مهدیه باقری؛ سیده شیوا محمدی

19.

مطالعه تطبیقی «فضائل اخلاقی شش‌گانه» در «روان‌شناسی مثبت» و «نهج‌البلاغه»

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 149-175
مریم اسماعیلی؛ محمد یزدانی

20.

معرفی روش متن‌پژوهی اکتشافی: نقدی بر روش‎های تحقیق مدیریت اسلامی

دوره 29، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 53-71
محسن زمانی؛ رضا نجاری؛ حسن عابدی جعفری

21.

معنای زندگی در نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 37-58
محمدصادق شجاعی؛ سید محمد غروی؛ مسعود جان‌بزرگی