فولادی, حفیظ‌الله, بحرینی, عبدالمجید. (1399). دیدگاه نهج‌البلاغه درباره نابرابری و طبقات اجتماعی و مقایسه آن با نظریه کارل مارکس. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), 197-216. doi: 10.30471/soci.2020.6094.1456
حفیظ‌الله فولادی; عبدالمجید بحرینی. "دیدگاه نهج‌البلاغه درباره نابرابری و طبقات اجتماعی و مقایسه آن با نظریه کارل مارکس". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 23, 1399, 197-216. doi: 10.30471/soci.2020.6094.1456
فولادی, حفیظ‌الله, بحرینی, عبدالمجید. (1399). 'دیدگاه نهج‌البلاغه درباره نابرابری و طبقات اجتماعی و مقایسه آن با نظریه کارل مارکس', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), pp. 197-216. doi: 10.30471/soci.2020.6094.1456
فولادی, حفیظ‌الله, بحرینی, عبدالمجید. دیدگاه نهج‌البلاغه درباره نابرابری و طبقات اجتماعی و مقایسه آن با نظریه کارل مارکس. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 12(23): 197-216. doi: 10.30471/soci.2020.6094.1456