رحمتی, محمدحسین, بلاغت نیا, نفیسه. (777). بایسته های اخلاقی مدیریت اماکن مذهبی با رویکرد نهج البلاغه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(12), 113-138. doi: 10.30471/im.2017.1495
محمدحسین رحمتی; نفیسه بلاغت نیا. "بایسته های اخلاقی مدیریت اماکن مذهبی با رویکرد نهج البلاغه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 12, 777, 113-138. doi: 10.30471/im.2017.1495
رحمتی, محمدحسین, بلاغت نیا, نفیسه. (777). 'بایسته های اخلاقی مدیریت اماکن مذهبی با رویکرد نهج البلاغه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(12), pp. 113-138. doi: 10.30471/im.2017.1495
رحمتی, محمدحسین, بلاغت نیا, نفیسه. بایسته های اخلاقی مدیریت اماکن مذهبی با رویکرد نهج البلاغه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 6(12): 113-138. doi: 10.30471/im.2017.1495