پارسانیا, حمید, اژدری زاده, حسین. (773). تعیّن اجتماعی معرفت در نهج‌البلاغه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), 7-47.
حمید پارسانیا; حسین اژدری زاده. "تعیّن اجتماعی معرفت در نهج‌البلاغه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 6, 773, 7-47.
پارسانیا, حمید, اژدری زاده, حسین. (773). 'تعیّن اجتماعی معرفت در نهج‌البلاغه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), pp. 7-47.
پارسانیا, حمید, اژدری زاده, حسین. تعیّن اجتماعی معرفت در نهج‌البلاغه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(6): 7-47.