شیره‌پز آرانی, علی‌اصغر, حسینی, میرزا حسن, محمودی میمندی, محمد, امینی, محمدتقی. (773). الگوی مفهومی تفکر استراتژیک در کسب و کارها از دیدگاه امام علی در نهج‌البلاغه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), 53-87.
علی‌اصغر شیره‌پز آرانی; میرزا حسن حسینی; محمد محمودی میمندی; محمدتقی امینی. "الگوی مفهومی تفکر استراتژیک در کسب و کارها از دیدگاه امام علی در نهج‌البلاغه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 6, 773, 53-87.
شیره‌پز آرانی, علی‌اصغر, حسینی, میرزا حسن, محمودی میمندی, محمد, امینی, محمدتقی. (773). 'الگوی مفهومی تفکر استراتژیک در کسب و کارها از دیدگاه امام علی در نهج‌البلاغه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), pp. 53-87.
شیره‌پز آرانی, علی‌اصغر, حسینی, میرزا حسن, محمودی میمندی, محمد, امینی, محمدتقی. الگوی مفهومی تفکر استراتژیک در کسب و کارها از دیدگاه امام علی در نهج‌البلاغه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(6): 53-87.