شجاعی, محمدصادق, غروی, سید محمد, جان‌بزرگی, مسعود. (1391). معنای زندگی در نهج‌البلاغه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(11), 37-58.
محمدصادق شجاعی; سید محمد غروی; مسعود جان‌بزرگی. "معنای زندگی در نهج‌البلاغه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 11, 1391, 37-58.
شجاعی, محمدصادق, غروی, سید محمد, جان‌بزرگی, مسعود. (1391). 'معنای زندگی در نهج‌البلاغه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(11), pp. 37-58.
شجاعی, محمدصادق, غروی, سید محمد, جان‌بزرگی, مسعود. معنای زندگی در نهج‌البلاغه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1391; 6(11): 37-58.