صالحی, اکبر, تهامی, رحیمه‌السادات. (1388). بررسی و تحلیل عوامل و موانع مؤثر در تربیت دینی بر مبنای سخنان حضرت علی(ع) در نهج البلاغه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(9), 75-94.
اکبر صالحی; رحیمه‌السادات تهامی. "بررسی و تحلیل عوامل و موانع مؤثر در تربیت دینی بر مبنای سخنان حضرت علی(ع) در نهج البلاغه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 9, 1388, 75-94.
صالحی, اکبر, تهامی, رحیمه‌السادات. (1388). 'بررسی و تحلیل عوامل و موانع مؤثر در تربیت دینی بر مبنای سخنان حضرت علی(ع) در نهج البلاغه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(9), pp. 75-94.
صالحی, اکبر, تهامی, رحیمه‌السادات. بررسی و تحلیل عوامل و موانع مؤثر در تربیت دینی بر مبنای سخنان حضرت علی(ع) در نهج البلاغه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1388; 4(9): 75-94.