1.

آیا شاخص‌های علم، پیشرفت علمی را نشان می‌دهند؟ ارزیابی فلسفی یک اصل در سیاست‌گذاری علم و فناوری

دوره 22، شماره 87، تیر 1395، صفحه 33-56

2.

اثربخشی آموزش گروهی الگوی مراقبه اسلامی بر سبک زندگی و اضطراب فراگیر زنان متأهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 57-82

3.

ارزیابی تأثیر معماری سراسربین بر نظریه قدرت فوکو

دوره 22، شماره 89، دی 1395، صفحه 173-194

4.

انسان‌شناسیِ معماری: معرفی روشی برای ثبت اندیشه‌های طراحانه معماران سنتی معاصر ایران

دوره 22، شماره 89، دی 1395، صفحه 79-106

5.

اهداف و مراحل تربیت عرفانی از دیدگاه آیت‌اﷲ سعادت‌پرور

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 21-43

6.

ایده‌ال ‌تایپ شهر اسلامی؛ با تأکید بر روش‌شناسی ماکس وبر

دوره 22، شماره 89، دی 1395، صفحه 7-27

7.

بررسی ارتباط «خودپنداره» با «خداپنداره» در درمان مذهبی (معنوی) اختلالات روانی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 119-134

8.

بررسی انتقال نامتقارن تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در ایران

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 27-44

9.

بررسی تأثیر تعلیم داستان‌های قرآنی بر درک فرایافت‌های دینی در میان دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

دوره 11، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 89-105

10.

بررسی تأثیر خداپنداره (تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 147-163

11.

بررسی جایگاه روش تحقیق در آثار مکتوب شهرسازی نمونه موردی: مجلات معتبر در حوزه نظریه‌های شهرسازی

دوره 22، شماره 89، دی 1395، صفحه 137-172

12.

بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 87-104

13.

بررسی روایت‌شناختیِ پدیدارشناسی روحِ هگل

دوره 22، شماره 88، مهر 1395، صفحه 99-122

14.

بررسی روش ناتورالیستی یونگ در تبیین روان و رؤیا

دوره 22، شماره 87، تیر 1395، صفحه 93-118

15.

بررسی رویکرد تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی

دوره 11، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 25-51

16.

بررسی معضل نظریه‌های اخلاقی نتیجه‌گرا در مواجه با عدم قطعیت در تکنولوژی‌های نوپدید

دوره 21، شماره 85، اسفند 1394، صفحه 127-144

17.

بررسی مفاهیم اخلاقی و مفاهیم ضد اخلاقی در پویانمایی‌های عرضه شده برای کودکان و نوجوانان

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 69-90

18.

بررسی هم‌کناری تفکر انتقادی و ابعاد دین‌داری در میان دانشجویان کارشناسی ارشد

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 45-67

19.

برنامه اصلاح سبک زندگی، راهکار دستیابی به علوم تربیتی اسلامی

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 91-112

20.

به سوی یک گونه‌شناسی الگو واره‌ای در معماری و شهرسازی

دوره 22، شماره 89، دی 1395، صفحه 195-228

21.

پاسخ‌های متأخر رئالیستی به استقرای بدبینانه

دوره 22، شماره 88، مهر 1395، صفحه 43-77

22.

پایه‎های هستی‎شناختی نظریۀ اخلاق اطلاعات فلوریدی

دوره 21، شماره 85، اسفند 1394، صفحه 7-29

23.

پیش بینی سلامت عمومی دختران با توجه به سه شیوه فرزند پروری دایانا بامرید و فرزند پروری متناسب با آموزه های دینی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 105-124

24.

پیشرفت علمی، مقایسه‌پذیری پارادایم‌ها و معضله سنجش‌ناپذیری نظام‌های طبقه‌بندی

دوره 22، شماره 87، تیر 1395، صفحه 77-92

25.

تأثیر آستانه‌ای تورم بر نابرابری درآمد در ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 75-95

26.

تأثیر «آموزش های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای» بر «تعارض زناشویی» و «نگرش به خیانت زناشوئی»

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 125-146

27.

تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال‌های 1380−1390

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 9-26

28.

تأملی در گفتگوی فلسفه علم و فلسفه تکنولوژی: موانع و راهکارها

دوره 21، شماره 85، اسفند 1394، صفحه 91-105

29.

تئوری نمایندگی، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت در شرکت‌های پذیرفته شدۀ بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 121-142

30.

تبیین اهداف و ملاحظات «تربیت» اخلاقی کودک با نظر به مفهوم عاملیت انسان در اندیشه اسلامی

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 151-1730

31.

تبیین چیستی نهاد و استلزامات آن در علوم اجتماعی

دوره 22، شماره 86، فروردین 1395، صفحه 143-157

32.

تحلیل راهبردهای کلان جهت پیشگیری از بحران های مالی در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 143-175

33.

تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از نظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 129-150

34.

تحلیل محتوای سطوح چهارگانه روش‌شناسی پژوهش در مطالعات شهرسازی (مورد پژوهی: پایان‌نامه‌های شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران 1380-1393)

دوره 22، شماره 89، دی 1395، صفحه 107-136

35.

تحلیل محتوای مؤلفه‌های دینی در مجلات کودک و نوجوان

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 7-19

36.

توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 27-56

37.

ثأثیر روان‌بنه‌های ناسازگار نخستین برتحول روانی‌ـ معنوی: یک متغیر تعدیلگر در رواندرمانگری

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 7-26

38.

جامعیّت دین و روش استنباطی علوم دینی: بررسی یک نقد

دوره 22، شماره 86، فروردین 1395، صفحه 175-193

39.

جایگاه فطرت در اندیشه تربیتی امام خمینی(ره)

دوره 11، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 7-23

40.

جلد نشریه

دوره 11، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 0-0

41.

چگونه می‌توان کارآیی علوم انسانی را افزایش داد؟ بحثی در امکان‌‌پذیری و راهکارهای عملی

دوره 22، شماره 86، فروردین 1395، صفحه 73-119

42.

درآمدی بر کاربرد منطق فازی در تبیین امور سیاسی

دوره 22، شماره 87، تیر 1395، صفحه 119-144

43.

رابطه تحول منزلت های هویت بین شخصی و هویت دینی در دانشجویان

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 83-97

44.

رابطه فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و دوستی با جنس مخالف در دانش‌آموزان و ارائه راهکارهای تربیتی برای کاهش آن

دوره 11، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 67-88

45.

راهکارهای نهادینه‌سازی اثربخش سبک زندگی اسلامی در مدارس دوره متوسطه

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 27-54

46.

روحانیان و مدارس جدید در ایران

دوره 11، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 107-131

47.

روش‌شناسی سیستمی چندگانه: رویکردی نوین در پژوهش‌های مدیریت

دوره 22، شماره 87، تیر 1395، صفحه 7-32

48.

روش‌شناسی مطالعات دلالت ‌پژوهی در علوم اجتماعی و انسانی: بنیان‌ها، تعاریف، اهمیت، رویکردها و مراحل اجرا

دوره 22، شماره 86، فروردین 1395، صفحه 39-71

49.

روش‌شناسی منابع پژوهش در مورد رابطه معماری مسکونی و اسلام

دوره 22، شماره 89، دی 1395، صفحه 29-56

50.

روش نظریه‌سازی دینی در علوم اجتماعی

دوره 22، شماره 86، فروردین 1395، صفحه 121-141

51.

روشی برای تولید علوم سیاسی اسلامی مطالعه موردی: دلیل بنیادین خط‌مشی‌گذاری عمومی در جهان‌بینی اسلامی

دوره 22، شماره 88، مهر 1395، صفحه 7-42

52.

رویکردی نوین به برساخت اجتماعی فناوری‌های نوین

دوره 21، شماره 85، اسفند 1394، صفحه 145-164

53.

ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 56-86

54.

شناسایی صورت‌بندی گفتمانی واقعۀ «انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها» (1359-1363)

دوره 22، شماره 86، فروردین 1395، صفحه 7-37

55.

شناسنامه علمی شماره 20

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 1-5

56.

طراحی الگوی تعیین نرخ بهینه سود بانکی در ایران

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 97-119

57.

طرح و نقد «خود» لیبرال (بازسازی انتقادات سندل بر رالز)

دوره 22، شماره 86، فروردین 1395، صفحه 159-174

58.

فقر ذات‌گرایی در فلسفه تکنولوژی

دوره 21، شماره 85، اسفند 1394، صفحه 69-89

59.

فلسفه تطبیقی به مثابه روش (با تأکید بر دیدگاه ماسون−اورسل)

دوره 22، شماره 88، مهر 1395، صفحه 79-97

60.

فهم بازنمایی‌های چند ژانری در گذار از تثلیث به کریستالیزه شدن

دوره 22، شماره 88، مهر 1395، صفحه 123-142

61.

کاربرد شبکه‌های عصبی در پژوهش‌های داده بنیاد

دوره 22، شماره 88، مهر 1395، صفحه 143-162

62.

کارکردهای تربیتی و فرهنگی آیین‌های زورخانه

دوره 11، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 131-150

63.

مارکسیسم به مثابه روش؛ بررسی تلقی‌های روش شناختی جرج لوکاچ

دوره 22، شماره 88، مهر 1395، صفحه 163-177

64.

ماهیت روان‌شناسی اسلامی، پیشینی یا پسینی؟

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 135-155

65.

مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 7-30

66.

مطالعه تطبیقی مفهوم صنعت و فناوری در آرای ابن‌خلدون و نظام نوآوری بخشی

دوره 21، شماره 85، اسفند 1394، صفحه 107-125

67.

مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از روش تحلیل بقا

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 45-74

68.

مواجهۀ تخنۀ ارسطو با فلسفه تکنولوژی هایدگر

دوره 21، شماره 85، اسفند 1394، صفحه 31-46

69.

نظریه‌سازی و معضلات و اهداف بومی

دوره 22، شماره 88، مهر 1395، صفحه 179-201

70.

نظریه هنجاری و ویژگی‌های آن در مطالعات شهری

دوره 22، شماره 89، دی 1395، صفحه 57-78

71.

نقش وراثتی مادر در تربیت فرزند از دیدگاه اسلامی

دوره 11، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 53-65

72.

نوشتن به‌‌منزلۀ روش تحقیق

دوره 22، شماره 87، تیر 1395، صفحه 57-76

73.

هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 99-117

74.

هنر به‌مثابه برون‌شو از گشتل تکنولوژی

دوره 21، شماره 85، اسفند 1394، صفحه 47-67

75.

هنر خوشنویسی و تربیت اسلامی

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 113-128

76.

یک دهه پژوهش: تحلیل استنادی دو فصلنامه تربیت اسلامی (1384−1394)

دوره 11، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 151-168