1.

آسیب‌شناسی تأمین مالی خرد در بانک‌های ایران: درس‌هایی برای طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی

دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 97-124

2.

آسیب‌شناسی فلسفی دانش جغرافیا (درنگی در پژوهش‌های شهری)

دوره 20، شماره 80، مهر 1393، صفحه 55-78

3.

اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 129-152

4.

اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی عادی در پیشرفت مهارتهای خود تنظیمی و خواندن دانش‌آموزان پایه اول دبستان

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 139-151

5.

ادراک دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل سوم متوسطه نظری از مهدویت: پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 9، شماره 19، دی 1393، صفحه 7-26

6.

ارتباط عقل و حس در اندیشه معرفت‌شناختی ابن‌سینا و نقش آن در برنامة درسی

دوره 9، شماره 19، دی 1393، صفحه 95-116

7.

ارزیابی اثر بازارهای مالی بر بازار قرض‌الحسنه در ایران

دوره 11، شماره 22، مهر 1393، صفحه 155-186

8.

ارزیابی استعاره تکامل داروینی در نظریه پارادایمی کوهن

دوره 20، شماره 81، دی 1393، صفحه 129-149

9.

ارزیابی برون داد تربیتی هیئات مذهبی (مورد: شهر مشهد)

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 95-117

10.

اشیای فکری، اشیای فیزیکی: پیتر وینچ و توماس کوهن

دوره 19، 74-75، شهریور 1392، صفحه 69-89

11.

اصول و روش‌های کاربردی آموزش معاد در آموزه‌های اهل بیت ‌(علیهم‌السلام)

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 31-49

12.

الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 7-31

13.

امکان‌سنجی ارائه بیمه عمر متصل به سهام در بازار بیمه کشور از دیدگاه خبرگان

دوره 11، شماره 22، مهر 1393، صفحه 95-116

14.

امکان سنجی وقف سهام و پول ؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ایران

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 59-89

15.

بازار سرمایه و کمک به غربال‌گری جهت تخصیص منابع مالی در بانکداری اسلامی

دوره 11، شماره 22، مهر 1393، صفحه 45-66

16.

بررسی اثر و رابطه بین اقتصاد دانش‌بنیان و بهره‌وری کل عوامل تولید؛ مطالعه موردی کشورهای توسعه‌یافته، نوظهور و در حال توسعه

دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 125-160

17.

بررسی الگوهای بیمه اسلامی (تکافل) مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملیاتی و فقهی (فقه امامیه)

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 121-148

18.

بررسی الگوی متعالی آموزش روش تحقیق برای توسعه پایدار با روش ترکیبی

دوره 20، شماره 79، شهریور 1393، صفحه 27-46

19.

بررسی انتقادیِ تئوری‏های بازنمودی درباره آگاهی پدیداری

دوره 20، شماره 81، دی 1393، صفحه 111-128

20.

بررسی تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی ایران

دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 63-74

21.

بررسی تطبیقی نظریه‌ها و مدل‌های رفتار عام‌المنفعه در اقتصاد متعارف و اسلامی

دوره 11، شماره 22، مهر 1393، صفحه 67-94

22.

بررسی رابطه بین «دین‌باوری»، «عزت نفس»و «پیشرفت تحصیلی» دانشجویان

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 47-65

23.

بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 83-103

24.

بررسی روش‌شناسی دانش تربیت اسلامی بر اساس رویکرد اسلامی‌سازی معرفت

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 153-175

25.

بررسی نارسایی‌های دیدگاه‌های روان‌شناسی معاصر پیرامون ملاک‌های بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع از دیدگاه اسلامی

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 105-128

26.

بررسی وتحلیل روشهای پرورش تفکر خلاق در سیره معصومان(ع)

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 103-121

27.

بررسی وضعیت دانش تعلیم و تربیت اسلامی به منزله رشته علمی و دانشگاهی

دوره 9، شماره 19، دی 1393، صفحه 157-180

28.

بنیاد هستی‌شناختی اندازه‌گیری روانی

دوره 20، شماره 79، شهریور 1393، صفحه 111-136

29.

پارادایم‌های معاصر هستی‌شناسی فضا و نسبت آن با شناخت‌شناسی معماری

دوره 20، شماره 81، دی 1393، صفحه 31-52

30.

تأثیرات والدین بر دینداری فرزندان از منظر روان‌شناسی دین

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 25-46

31.

تأثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری شناختی دانشجویان نسبت به مقوله شهادت(مطالعه پانل)

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 123-144

32.

تبیین مبانی انسان‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 51-73

33.

تبیین مدل نوعدوستی خیرین مدرسه ساز در ده سال اخیر (1390 ـ 1380)

دوره 9، شماره 19، دی 1393، صفحه 67-94

34.

تبیین و تحلیل مبانی انسانشناختی آگوست کنت در پارادایم اثباتی

دوره 19، 74-75، شهریور 1392، صفحه 29-68

35.

تبیین یک چهارچوب مفهومی برای «شهر اسلامی»

دوره 20، شماره 80، مهر 1393، صفحه 109-140

36.

تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با بلوک‌های منطقه‌ای اسلامی

دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 39-62

37.

تحلیل محتوای کتابهای دین وزندگی دوره دبیرستان براساس میزان برخورداری آنها از مولفه‌های وحدت اسلامی

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 7-28

38.

تحلیل میزان توجه به مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در کتاب های درسی دوره آموزش عمومی

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 71-93

39.

تحلیل نقش مولفه های توسعه انسانی در بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد از دیدگاه اسلامی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 91-119

40.

تحلیلی بر رویکرد تاریخی به توسعه سیستم خط‌مشی‌گذاری عمومی؛ مبانی نظری و اسلوب اجرا

دوره 20، شماره 81، دی 1393، صفحه 73-109

41.

تحلیلی بر مولفه‌های زیبایی‌شناختی در معماری فضاهای آموزشی با توجه به رویکرد اسلامی

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 29-49

42.

تحلیلی بر نسبت دنیا و آخرت و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 145-169

43.

تحلیلی مفهومی از روش "تبیین" و کاربرد آن در تربیت اخلاقی با تاکید بر تفسیر المیزان

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 171-191

44.

تربیت شدن به مثابه «فطری بودن»

دوره 9، شماره 19، دی 1393، صفحه 117-138

45.

تطور برنامه پژوهشی یک اقتصاددان نهادگرا : داگلاس سیسیل نورث

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 149-174

46.

تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 95-118

47.

تفاوت‌های علم‌النفس اشراقی و مشایی و نتایج تربیتی آن

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 51-69

48.

جامعه‌شناسی تاریخی؛ چگونگی ترکیب جامعه‌شناسی و تاریخ در یک کالبد

دوره 20، شماره 80، مهر 1393، صفحه 79-107

49.

جزمیت یا عقلانیتِ رویکرد تجربی ون‌فراسن؟

دوره 20، شماره 79، شهریور 1393، صفحه 137-152

50.

جنسیت، اشتغال، باید و نبایدها (با تاکید بر آثار تربیتی – روان شناختی)

دوره 9، شماره 19، دی 1393، صفحه 27-46

51.

چالش گذار از تن به روان

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 163-193

52.

حق ، عدالت و جامعه

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 31-57

53.

دانش ارزشمدار و مسئله عینیت

دوره 20، شماره 81، دی 1393، صفحه 7-29

54.

دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 22، مهر 1393، صفحه 187-216

55.

رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با کارامدی خانواده

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 135-150

56.

رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 5-24

57.

رابطه مدل شخصیتی هگزاکو با جهت‌گیری دینی، و بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی در ایران و لهستان

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 33-53

58.

رهیافتی بر هستی‌شناسی اقتصاد مقاومتی

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 135-161

59.

روش‌شناسی تاریخی ویکو

دوره 20، شماره 79، شهریور 1393، صفحه 47-69

60.

رویکرد‌های رقیب در اقتصاد نوآوری: یک ارزیابی معرفت‌شناسانه

دوره 20، شماره 79، شهریور 1393، صفحه 89-110

61.

رویکرد هرمنوتیکی ابن‌‌‌‌‌سینا به نصوص اعتقادی در اَضحویّه

دوره 20، شماره 80، مهر 1393، صفحه 159-180

62.

رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 67-93

63.

سطح انتظار از نظریه علمی روابط‌ بین‌الملل

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 33-63

64.

شناخت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 119-137

65.

شناسایی دلالت های شبکه مفهومی زیبایی در قرآن کریم برای حیطه هدف‌گذاری برنامه ریزی درسی

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 7-29

66.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک مؤثر بر افزایش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران مطالعه موردی: بانک سپه

دوره 11، شماره 22، مهر 1393، صفحه 9-44

67.

شناسنامه علمی شماره 19

دوره 9، شماره 19، دی 1393، صفحه 1-5

68.

شیوه بهره‌گیری از چهارچوب اصلاح شده روایتگری برای استفاده از تجارب بدیع در یادگیری سازمانی

دوره 20، شماره 80، مهر 1393، صفحه 7-34

69.

طراحی مدل پیشنهادی صندوق مشترک سرمایهگذاری وقف در اقتصاد ایران

دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 75-96

70.

علت و دلیل در علوم اجتماعی

دوره 20، شماره 81، دی 1393، صفحه 151-142

71.

علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 175-195

72.

عناصر فلسفیِ بازی و نظریه بازی تکاملی

دوره 20، شماره 79، شهریور 1393، صفحه 71-88

73.

عوامل تعیین‌کنندۀ هزینه‌های فقرزای سلامت در خانوارهای ایرانی

دوره 11، شماره 22، مهر 1393، صفحه 117-154

74.

فرآیند خصوصی سازی از طریق سهام عدالت و ارائه پیشنهادهای جایگزین

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 9-30

75.

فردگرایی به مثابه مطلوبیت‌های افراد در تابع رفاه اجتماعی از منظر اسلام و لیبرالیسم

دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 161-182

76.

کارایی تطبیقی تعاونی‌های کشاورزی در بخش تأمین نهاده با رویکرد اقتصاد هزینه مبادله (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 9-38

77.

مؤلفه‌های گفتگوی صحیح، مبتنی بر گفتگوهای قرآنی

دوره 9، شماره 19، دی 1393، صفحه 47-66

78.

ماهیت، اهداف، اصول و روش‌های معاد باوری در قرآن کریم

دوره 9، شماره 19، دی 1393، صفحه 139-156

79.

مشکل رئالیست با معرفتشناسی تکاملی

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 171-193

80.

معرفت‌شناسی از منظر شیخ اشراق

دوره 20، شماره 81، دی 1393، صفحه 53-71

81.

«مکانیزم‌های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی» از دیدگاه قرآن کریم

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 55-82

82.

موازین انسان‌گرایانه: گرانیگاهِ نسبی‌گراییِ فایرابند

دوره 20، شماره 80، مهر 1393، صفحه 141-158

83.

نظریۀ بازی در فلسفۀ علوم اجتماعی

دوره 20، شماره 80، مهر 1393، صفحه 35-53

84.

نقد روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 7-31

85.

نقش عقل متعارف در پارادایم اسلامی علوم اجتماعی

دوره 20، شماره 79، شهریور 1393، صفحه 7-26

86.

نگاه تربیتی به روابط عاطفی زوجین در آموزه‌های دینی

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 75-101

87.

نگاهی به مباحث یادگیری در فلسفه اشراق

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 119-133

88.

نیمقرن نبرد دیدگاهها

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 65-91

89.

هوش معنوی و تأثیر آن بر سلامت روانی منابع انسانی سازمان

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 153-179

90.

واژه‌های علمی، تغییر مفهومی و بیرونی‌گرایی سمانتیکی

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 93-118