ادیب, یوسف, آذر, فتحی, ابراهیمی هرستانی, اصغر. (1393). ادراک دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل سوم متوسطه نظری از مهدویت: پژوهشی پدیدارشناسانه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(19), 7-26.
یوسف ادیب; فتحی آذر; اصغر ابراهیمی هرستانی. "ادراک دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل سوم متوسطه نظری از مهدویت: پژوهشی پدیدارشناسانه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 19, 1393, 7-26.
ادیب, یوسف, آذر, فتحی, ابراهیمی هرستانی, اصغر. (1393). 'ادراک دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل سوم متوسطه نظری از مهدویت: پژوهشی پدیدارشناسانه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(19), pp. 7-26.
ادیب, یوسف, آذر, فتحی, ابراهیمی هرستانی, اصغر. ادراک دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل سوم متوسطه نظری از مهدویت: پژوهشی پدیدارشناسانه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1393; 9(19): 7-26.