صادقی, رضا. (1393). دانش ارزشمدار و مسئله عینیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(81), 7-29.
رضا صادقی. "دانش ارزشمدار و مسئله عینیت". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20, 81, 1393, 7-29.
صادقی, رضا. (1393). 'دانش ارزشمدار و مسئله عینیت', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(81), pp. 7-29.
صادقی, رضا. دانش ارزشمدار و مسئله عینیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1393; 20(81): 7-29.