همازاده ابیانه, مهدی. (1393). بررسی انتقادیِ تئوری‏های بازنمودی درباره آگاهی پدیداری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(81), 111-128.
مهدی همازاده ابیانه. "بررسی انتقادیِ تئوری‏های بازنمودی درباره آگاهی پدیداری". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20, 81, 1393, 111-128.
همازاده ابیانه, مهدی. (1393). 'بررسی انتقادیِ تئوری‏های بازنمودی درباره آگاهی پدیداری', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(81), pp. 111-128.
همازاده ابیانه, مهدی. بررسی انتقادیِ تئوری‏های بازنمودی درباره آگاهی پدیداری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1393; 20(81): 111-128.