رهبر, فرهاد, سیف‌الدین, امیرعلی, رهبر, امیرحسین. (1393). رهیافتی بر هستی‌شناسی اقتصاد مقاومتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(78), 135-161.
فرهاد رهبر; امیرعلی سیف‌الدین; امیرحسین رهبر. "رهیافتی بر هستی‌شناسی اقتصاد مقاومتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20, 78, 1393, 135-161.
رهبر, فرهاد, سیف‌الدین, امیرعلی, رهبر, امیرحسین. (1393). 'رهیافتی بر هستی‌شناسی اقتصاد مقاومتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(78), pp. 135-161.
رهبر, فرهاد, سیف‌الدین, امیرعلی, رهبر, امیرحسین. رهیافتی بر هستی‌شناسی اقتصاد مقاومتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1393; 20(78): 135-161.