کاویانی ارانی, محمد. (1392). رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), 67-93.
محمد کاویانی ارانی. "رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 13, 1392, 67-93.
کاویانی ارانی, محمد. (1392). 'رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), pp. 67-93.
کاویانی ارانی, محمد. رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1392; 7(13): 67-93.