1.

اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه‌های غیر ‌مالی در ایران

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 79-108

2.

ارزیابى نگاه برنامه اول به تـورم

دوره 1، شماره 2، خرداد 1374، صفحه 26-40

3.

از ساخت اجتماعی معرفت تا ساخت جمعی واقعیت: لاتور در مقابل بلور

دوره 21، شماره 83، تیر 1394، صفحه 93-120

4.

استعاره‌های زیستی و نظریه‌های جامعه‌شناسی کلاسیک

دوره 21، شماره 84، مهر 1394، صفحه 117-141

5.

اصول فرزندپروری در سبک زندگی اهل‌بیت(ع)

دوره 9، شماره 16، تیر 1394، صفحه 135-152

6.

اقتصاد سیاسی شکل‌گیری گروه‌های تروریستی در ایران و جهان اسلام و نقش مجتمع‌های نظامی−صنعتی آمریکا

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 33-60

7.

الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب

دوره 9، شماره 17، آذر 1394، صفحه 57-86

8.

اهداف واسطی "تربیت" در دوران کودکی بر اساس رویکرد اسلامی عمل

دوره 10، شماره 21، مهر 1394، صفحه 29-55

9.

برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه‌های‌ وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 107-127

10.

بررسی اثربخشی آموزش‎های مدارس قرآن بر مهارت روخوانی قرآن دانش‎آموزان مقطع ابتدایی

دوره 10، شماره 21، مهر 1394، صفحه 57-74

11.

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 127-144

12.

بررسی اثر نوسانات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از رگرسیون هم‌جمعی کانونی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 163-179

13.

بررسی ارائه صورت‌های مالی جدید در حسابداری اسلامی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 109-134

14.

بررسی تأثیر آموزش فعال بر خودانگیختگی دانش آموزان نسبت به نماز

دوره 10، شماره 21، مهر 1394، صفحه 75-99

15.

بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 135-162

16.

بررسی رابطه بین «هوش معنوی» و «تعهد سازمانی» دبیران

دوره 9، شماره 17، آذر 1394، صفحه 105-132

17.

بررسی فضای حاکم بر علوم اجتماعی از منظر علم‌شناسی

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 119-133

18.

بررسی فلسفه شخصی اساتید در زمینه تربیت دینی از منظر اساتید دانشگاه کردستان

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 113-133

19.

بررسی قصه گویی قرآن به عنوان روشی فعال درآموزش اخلاق

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 51-71

20.

بررسی قلمروهای مفهومی «مشیّت الهی»

دوره 21، شماره 83، تیر 1394، صفحه 7-35

21.

بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر و خانواده‌های عادی استان لرستان

دوره 10، شماره 21، مهر 1394، صفحه 7-27

22.

بررسی نظریه سود نئوکلاسیکی و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 79-105

23.

بررسی نقش عامل‌های شخصیتی در پیش‌بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان: بر مبنای نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت

دوره 9، شماره 17، آذر 1394، صفحه 87-104

24.

تأثیر نقش پدری بر تربیت دینی فرزندان در بین خانواده‌های شهر مشهد

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 135-155

25.

تبیین دیدگاه علامه طباطبائی در بارة شأن اجتماعی انسان و دلالت‌های آن در برنامه درسی تربیت اجتماعی

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 157-184

26.

تحقیق آمیخته، حلقه مفقوده‌ای در تحصیلات تکمیلی آسیب‌شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه محقق اردبیلی ( پژوهش آمیخته)

دوره 21، شماره 83، تیر 1394، صفحه 149-167

27.

تحلیل روان‌شناختی نشوز و راهکارهای سه‌گانه قرآن

دوره 9، شماره 17، آذر 1394، صفحه 133-152

28.

تحلیل فقهی‌−‌اقتصادی سهام ممتاز

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 9-31

29.

تحلیل وضعیت و ارائه الگوی کاهش نابرابری‌های آموزشی و عدالت گستری براساس آموزه‌های دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی (مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی)

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 73-92

30.

تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید (بررسی الگوی معنویت‌باوری فارغ از دین)

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 27-50

31.

"تزکیه" به مثابه "تربیت سلبی" در برابر "تدسیه" به مثابه" تربیت ایجابی"!

دوره 10، شماره 21، مهر 1394، صفحه 101-121

32.

تعارض دو نگرش در فلسفۀ تکنولوژی و پژواک آن در فضای فکری ایران

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 123-142

33.

جامعه شناسى و اصالت عمل اجتماعى

دوره 1، شماره 2، خرداد 1374، صفحه 2-10

34.

جایگاه طنز در سبک زندگی اهل‌بیت(ع)

دوره 9، شماره 16، تیر 1394، صفحه 183-198

35.

جستاری در مبانی معرفتی «علم العمران»

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 33-55

36.

درآمدی بر نظریه‌ مدیریت تحول در علوم انسانی (با تأکید بر نقش محوری عوامل جامعه‌شناختی)

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 57-94

37.

رابطه فساد و اندازه دولت در کشورهای منتخب اسلامی؛ آزمون علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت‌استراپ

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 9-32

38.

رابطه «کارآمدی خانواده» با «بهزیستی معنوی» در دانشجویان و طلاب

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 87-102

39.

راهکارهای ارتقای سلامت روانی فرزندان؛ برگرفته از سبک زندگی اهل‌بیت(ع)

دوره 9، شماره 16، تیر 1394، صفحه 79-104

40.

روش تجربی از دیدگاه فیلسوفان مسلمان

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 95-121

41.

روش‌ شناخت حقیقت در حکمت اشراق

دوره 21، شماره 84، مهر 1394، صفحه 31-42

42.

روش‌شناسی فهم اجتهادات سیاسی فقیهان در چارچوب فقه‌النظریه

دوره 21، شماره 84، مهر 1394، صفحه 7-29

43.

روش‌شناسی ویلیام، چیتیک در بررسی و تفسیر متون حکمی و عرفانی

دوره 21، شماره 84، مهر 1394، صفحه 43-65

44.

روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن

دوره 10، شماره 21، مهر 1394، صفحه 167-190

45.

روش‌های اهل‌بیت(ع) در نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی

دوره 9، شماره 16، تیر 1394، صفحه 7-26

46.

روش‌های کاوش در دولت مدرن

دوره 21، شماره 84، مهر 1394، صفحه 87-115

47.

ساخت مقدماتی مقیاس تشخیصی افسردگی «مبتنی بر بعضی سوره‌های قرآن کریم»

دوره 9، شماره 17، آذر 1394، صفحه 153-180

48.

ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی

دوره 9، شماره 17، آذر 1394، صفحه 7-26

49.

سبک آموزش دینی امام سجاد(ع)

دوره 9، شماره 16، تیر 1394، صفحه 153-182

50.

سبک اهل‌بیت(ع) در تفریحات و اوقات فراغت

دوره 9، شماره 16، تیر 1394، صفحه 27-54

51.

سبک اهل‌بیت(ع) در همسرداری

دوره 9، شماره 16، تیر 1394، صفحه 105-134

52.

سبک برخورد اهل‌بیت: با اندیشه‌ها و رفتارهای مخالف

دوره 10، شماره 21، مهر 1394، صفحه 123-144

53.

شک روش‌شناختی، روشی برای تربیت اعتقادی

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 93-111

54.

شیوۀ پیامبر اکرم(ص) در مدیریت روانی جامعه اسلامی

دوره 9، شماره 16، تیر 1394، صفحه 55-78

55.

طراحی سنجه و اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی دینی بر پایه مولد جایگاه

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 129-160

56.

طراحی شرکت شبه تعاونی قابل‌ عرضه در بورس

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 53-78

57.

طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 61-78

58.

عدالت در اندیشه فایده‌گرایان

دوره 21، شماره 84، مهر 1394، صفحه 65-86

59.

عدم انطباق روش تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 7-26

60.

عقلانیت نظریه های شهرسازی «معرفی رویکردی مفهومی- کاربردی به عقلانیت نظریه های شهرسازی»

دوره 21، شماره 83، تیر 1394، صفحه 167-197

61.

کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 7-38

62.

مؤلفه‌ها، ابعاد و مدارج تحول اخلاقی در قرآن کریم

دوره 10، شماره 21، مهر 1394، صفحه 145-166

63.

مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 33-52

64.

مروری بر وضعیت تجربی روان‌درمانگری‌ها در ایران

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 145-190

65.

مقایسه اثربخشی سوگ‌درمانی اسلامی با برنامه سوگ‌درمانی گروهی بر مشکلات بیرونی‌سازی دختران نوجوان داغدیده

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 39-64

66.

مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 65-86

67.

نابرابری رفاهی خانوار روستایی−شهری، رهیافت مدل‌های تجزیه

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 161-181

68.

نظام نوآوری در علوم انسانی

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 143-169

69.

نقد روش پنهان‌نگاری در کاربست آن برای فلسفه فارابی

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 7-31

70.

نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 103-126

71.

نقش مدیریت شهری در ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی شهروندان

دوره 9، شماره 17، آذر 1394، صفحه 27-56

72.

هرمنوتیک به‌مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزۀ تحقیقات کیفی

دوره 21، شماره 83، تیر 1394، صفحه 121-148

73.

هستی‌شناسی رهیافت سازه‌‌انگاری و بازخوانی چشم‌اندازهای تحلیلی آن: دیرینه‌‌شناسی مناظره‌های فکری

دوره 21، شماره 83، تیر 1394، صفحه 63-92

74.

واقع‌گرایی، انواع و ماهیت متافیزیکی

دوره 21، شماره 83، تیر 1394، صفحه 37-61