امیری طهرانی‌زاده, سید‌ محمدرضا. (1394). مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), 33-52.
سید‌ محمدرضا امیری طهرانی‌زاده. "مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 23, 1394, 33-52.
امیری طهرانی‌زاده, سید‌ محمدرضا. (1394). 'مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), pp. 33-52.
امیری طهرانی‌زاده, سید‌ محمدرضا. مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 12(23): 33-52.