1.

آموزش جنسی به کودک و نوجوان از دیدگاه اسلامی و مطالعات روان‌شناختی

دوره 3، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 51-80

2.

آیا آزمایش‌های فکری استدلال هستند؟

دوره 15، شماره 60، مهر 1388، صفحه 121-144

3.

آیا «الگوی توسعة ایرانی ـ اسلامی» دست‌یافتنی است؟

دوره 15، شماره 60، مهر 1388، صفحه 31-60

4.

ارائه مدل پیش بینی شاخص کل قیمت سهام با رویکرد شبکه های عصبی (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 83-108

5.

ارایه ی الگوی تامین مالی توسعه ی موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع)

دوره 5، شماره 10، مهر 1388، صفحه 69-92

6.

ارایه‌ی روشی برای محاسبه‌ی پایایی مرحله‌ی کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی

دوره 15، شماره 58، فروردین 1388، صفحه 161-174

7.

ارزش‌شناسی فارابی و دلالت‌های آن در تربیت اخلاقی (با تأکید بر اهداف، اصول و روش‌ها)

دوره 3، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 81-104

8.

ارزیابی گذار اقتصادی تحت آموزه های نئولیبرالیسم

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 33-60

9.

از اقتصاد اثباتی تا اقتصاد هنجاری (بنیان‌های فلسفی و ارزشی اقتصاد رفاه)

دوره 14، شماره 57، دی 1387، صفحه 29-51

10.

اصول بهداشت روانی از منظر صحیفه‌ی سجادیه

دوره 2، شماره 3، دی 1387، صفحه 75-95

11.

انتخاب مولفه‌های تاثیرگذار بر پیش بینی سود آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ترکیبی شبکه ی عصبی و الگوریتم ژنتیک

دوره 5، شماره 10، مهر 1388، صفحه 163-201

12.

اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب اسلامی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 115-158

13.

اندازه گیری عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 237-276

14.

انسان از دیدگاه راجرز و مقایسه‌ی آن با دیدگاه اسلامی

دوره 2، شماره 3، دی 1387، صفحه 143-167

15.

بانکداری محدود

دوره 5، شماره 10، مهر 1388، صفحه 93-113

16.

بررسی ارزشیابی برنامه درسی قرآن پایه چهارم ابتدایی

دوره 4، شماره 8، شهریور 1388، صفحه 105-140

17.

بررسی انسان‌شناسی اسلامی و انسان‌شناسی وجودگرا و مقایسه‌ آنها

دوره 3، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 139-160

18.

بررسی علل تغییرات اجتماعی از نگاه نورث، ویلیامسون، گریف و لاکلو و موف

دوره 5، شماره 10، مهر 1388، صفحه 39-67

19.

بررسی عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 199-236

20.

بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار (مطالعه ی موردی: بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان)

دوره 5، شماره 10، مهر 1388، صفحه 137-162

21.

بررسی فلسفه و قلمرو حجاب در اسلام و آثار تربیتی آن

دوره 4، شماره 8، شهریور 1388، صفحه 75-103

22.

بررسی کارآیی بانک های اسلامی در کشورهای مختلف جهان (با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها)

دوره 5، شماره 10، مهر 1388، صفحه 115-136

23.

بررسی مقایسه‌ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و ائمه معصومین(ع)

دوره 3، شماره 4، تیر 1388، صفحه 97-118

24.

بررسی نظریه‌ی ابتنای هیومی درباره‌ی قوانین طبیعت

دوره 15، شماره 59، تیر 1388، صفحه 153-168

25.

پیشرفت علمی مطالعات اقتصاد کلان ایران طی دوره‌ی 1379-1386؛ یک رویکرد روش‌شناختی

دوره 15، شماره 59، تیر 1388، صفحه 39-67

26.

تاثیر سیاستهای مالی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی طی سالهای ۱۳۵۲ - ۱۳۸۴

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 109-131

27.

تاثیر واقعی کردن قیمت انرژی بر کشش پذیری تقاضای انر ژی و برآْورد کشش جانشینی نهاده انرژی در بخش صنعت در بلندمدت

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 133-155

28.

تاریخ حوزه علمیّه قم از تأسیس تا سده چهارم: (تحلیلی بر زمینه‌ها و عوامل پیدایش و شکوفایی)

دوره 4، شماره 8، شهریور 1388، صفحه 45-74

29.

تاملی بر نحوه تحلیل نهادی در مالیات ستانی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 159-198

30.

تامین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 61-82

31.

تبیین ابعاد اخلاقی پژوهش‌های تربیتی و رسالت مراکز آموزشی و پژوهشی

دوره 14، شماره 57، دی 1387، صفحه 105-123

32.

تبیین تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه علامه طباطبایی با تأکید بر هدف‌ها و روش‌های تربیتی

دوره 3، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 23-50

33.

تبیین علل و زمینه‌های خشونت خانگی

دوره 3، شماره 4، تیر 1388، صفحه 7-41

34.

تحلیلی بر تصویرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار

دوره 3، شماره 4، تیر 1388، صفحه 119-128

35.

تحلیلی بر جایگاه آموزش انفرادی در تاریخ ایران

دوره 3، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 105-126

36.

جایگاه رئالیسم و ابزارگرایی در روش‌شناسی علم اقتصاد

دوره 15، شماره 58، فروردین 1388، صفحه 33-62

37.

چرخش‌های روش‌شناختی در علوم انسانی و اجتماعی

دوره 14، شماره 57، دی 1387، صفحه 53-74

38.

در باب امکان رئالیسم ساختاری

دوره 15، شماره 59، تیر 1388، صفحه 93-123

39.

درمان یکپارچة توحیدی، رویکردی دینی در درمان اختلالات روانی

دوره 3، شماره 4، تیر 1388، صفحه 65-82

40.

دیدگاه معناشناختی در باب ساختار نظریه‌های علمی

دوره 15، شماره 58، فروردین 1388، صفحه 63-88

41.

دینی‌گرایی در علم؛ یک وظیفه‌ی معرفتی

دوره 15، شماره 59، تیر 1388، صفحه 7-22

42.

رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی با عمل به باورهای دینی در دانشجویان

دوره 3، شماره 4، تیر 1388، صفحه 83-96

43.

رابطه‌ی مؤلفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری در نگرش‌های مذهبی دانشجویان

دوره 2، شماره 3، دی 1387، صفحه 97-111

44.

رقابت پذیری بانکهای غیر ربوی در عرصه بانکداری رایج بین الملل

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 67-114

45.

روش‌شناسی عمومی نظریه‌پردازی

دوره 15، شماره 58، فروردین 1388، صفحه 7-32

46.

روش‌شناسی مستندسازی تجربیات سیاستی (دانش ضمنی)؛ تلفیقی از مدل کشف، تنقیح و تجرید با مدل مرحله‌ای سیاست‌گذاری عمومی

دوره 15، شماره 60، مهر 1388، صفحه 75-98

47.

روش مناظره‌ علمی در سیره‌ی آموزشی امامان معصوم(ع) (مطالعه‌ موردی: مناظرات علمی امام رضا(ع))

دوره 3، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 7-21

48.

رویکرد جامع و محدود نسبت به دین و تاثیر آن بر دانش تعلیم و تربیت

دوره 4، شماره 8، شهریور 1388، صفحه 7-25

49.

ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 41-66

50.

ساخت‌گرایی اجتماعی

دوره 14، شماره 57، دی 1387، صفحه 125-146

51.

ساخت مقیاس سنجش صبر برای نوجوانان

دوره 2، شماره 3، دی 1387، صفحه 129-142

52.

سازواری‌ها و ناسازواری‌های تلقین در تربیت دینی

دوره 4، شماره 8، شهریور 1388، صفحه 27-43

53.

سلامت عمومی دانشجویان تابعی از جهت‌گیری مذهبی، پایبندی مذهبی و باورهای دنیای عادلانه توزیعی و رویه‌ای

دوره 3، شماره 4، تیر 1388، صفحه 43-64

54.

سیمای مهدویت در برنامه‌های آموزشی مدارس: رویکردی به فلسفه‌ تربیتی انتظار

دوره 3، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 127-137

55.

شکل گیری نظام های اقتصادی بر مبنای اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه داری

دوره 5، شماره 10، مهر 1388، صفحه 7-37

56.

شناسایی و ارزیابی موانع شکل ضعیف کارآیی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 157-194

57.

صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 9-31

58.

علم دینی از دیدگاه پلانتینگا

دوره 14، شماره 57، دی 1387، صفحه 7-28

59.

علم و ساختارهای زیستی ـ عصب‌شناختی

دوره 14، شماره 57، دی 1387، صفحه 147-165

60.

علیت عاملی و مشکلات آن

دوره 15، شماره 60، مهر 1388، صفحه 61-74

61.

عوامل تربیتی در مسیر کمال وجودی انسان از منظر نهج البلاغه

دوره 4، شماره 8، شهریور 1388، صفحه 161-179

62.

فلسفه‌ی اسلامی؛ امکان و وقوع آن

دوره 15، شماره 58، فروردین 1388، صفحه 89-110

63.

فلسفه‌ی علم هیدگر و ادعای تقدم آن بر فلسفه‌ی علم کوون

دوره 15، شماره 59، تیر 1388، صفحه 69-92

64.

ما‌هیت‌شناسی پدیده‌های اجتماعی از منظر یک پارادایم تأسیسی

دوره 15، شماره 60، مهر 1388، صفحه 7-30

65.

مدل علّی رابطه ی بین «مذهب»، «سرسختی روانشناختی»، «دنیاگرایی» و «حل مسئله» در سربازان

دوره 13، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 145-156

66.

مدیریت اسلامی؛ رویکرد فقهی ـ اجتهادی

دوره 15، شماره 58، فروردین 1388، صفحه 111-127

67.

مرزشناسی حوزه‌ی اخلاق سازمان و مدیریت

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 133-144

68.

مقایسه عملکرد روشهای مختلف اندازه گیری بهره وری در بانکهای اسلامی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 11-40

69.

مقایسه‌ی نگرش مذهبی و شدت ایمان مذهبی در دانش‌آموزان و دانشجویان دختر شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، دی 1387، صفحه 97-111

70.

مقدمه ای بر مفروضات و جایگاه کشف و الهام در فرآیند یادگیری از دیدگاه عالمان اسلامی

دوره 4، شماره 8، شهریور 1388، صفحه 141-160

71.

ناتوانی آزمون‌های آماری متعارف در ارزیابی فرضیاتِ علّی به شکل شرط لازم و شرط کافی

دوره 15، شماره 60، مهر 1388، صفحه 99-119

72.

نقد و بررسی سرمشق‌های نظری مردم‌شناختی و جامعه‌شناختی از فرهنگ

دوره 15، شماره 58، فروردین 1388، صفحه 129-159

73.

نقدی بر فرا روش‌شناسی ایمره لاکاتوش

دوره 15، شماره 59، تیر 1388، صفحه 125-152

74.

نقش پیش‌فرض‌های متافیزیکی در تحقیقات روان‌شناسی و علوم‌ تربیتی

دوره 15، شماره 59، تیر 1388، صفحه 23-37

75.

نگاهی به ریشه‌های «نظریه صفات شخصیت» در اخلاق

دوره 3، شماره 4، تیر 1388، صفحه 129-153

76.

نوع‌شناسی و فرایند طراحی و اجرای پژوهش ترکیبی

دوره 14، شماره 57، دی 1387، صفحه 75-103

77.

وضعیت تجربی درمانگری شناختی ـ رفتاری: یک مطالعه‌ی مروری روی فراتحلیل‌گری‌ها

دوره 2، شماره 3، دی 1387، صفحه 7-45