خوشنویس, یاسر. (1388). دینی‌گرایی در علم؛ یک وظیفه‌ی معرفتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(59), 7-22.
یاسر خوشنویس. "دینی‌گرایی در علم؛ یک وظیفه‌ی معرفتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15, 59, 1388, 7-22.
خوشنویس, یاسر. (1388). 'دینی‌گرایی در علم؛ یک وظیفه‌ی معرفتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(59), pp. 7-22.
خوشنویس, یاسر. دینی‌گرایی در علم؛ یک وظیفه‌ی معرفتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1388; 15(59): 7-22.