صمدی, هادی. (1388). دیدگاه معناشناختی در باب ساختار نظریه‌های علمی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(58), 63-88.
هادی صمدی. "دیدگاه معناشناختی در باب ساختار نظریه‌های علمی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15, 58, 1388, 63-88.
صمدی, هادی. (1388). 'دیدگاه معناشناختی در باب ساختار نظریه‌های علمی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(58), pp. 63-88.
صمدی, هادی. دیدگاه معناشناختی در باب ساختار نظریه‌های علمی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1388; 15(58): 63-88.