1.

ابعاد تفکر از منظر قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن در تربیت فکری کودکان و نوجوانان

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 53-74
سوسن کشاورز؛ لیلا سرتیپ زاده

2.

بررسی تطبیقی مبانی فلسفی شیخ اشراق و برگسون و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 81-110
محمدرضا شرفی‌جم؛ سمانه خلیلی

3.

بررسی عوامل مؤثر بر ارتباط کلامی با رجوع به منابع و متون اسلامی

دوره 5، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 29-44
ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقت‌دار؛ حمید مقامی؛ مهدی کریمی علویجه

4.

بررسی نظریه شناخت فارابی و دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت (با تأکید بر برنامه درسی)

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 163-183
محمد حسن میرزامحمدی

5.

بررسی ویژگی‎های اخلاقی استادان زبان انگلیسی با توجه به سطح دینداری دانشجویان

دوره 15، شماره 33، مهر 1399، صفحه 137-158
محمد جواد معافی؛ مسعود یزدانی مقدم؛ علیرضا عامری

6.

پدیدارشناسى و تعلیم و تربیت

دوره 12، شماره 48، آبان 1385، صفحه 49-62
محمود صوفیانی

7.

پوپر و بازاندیشی در فرایند یادگیری

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 155-172
رضاعلی نوروزی؛ سیدمهدی سجادی

8.

پیامدهای تربیتی آموزشِ نظام احسن از دیدگاه اسلام

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 111-134
محمد نجفی؛ زهره متقی

9.

تبیین تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه علامه طباطبایی با تأکید بر هدف‌ها و روش‌های تربیتی

دوره 3، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 23-50
اکبر صالحی؛ مصطفی یاراحمدی

10.

تبیین و نقد جریان مدارس تمدن‌سازی امام خمینی (ره) در ایران

دوره 15، شماره 33، مهر 1399، صفحه 7-29
حمزه محمدآبادی؛ مراد یاری دهنوی

11.

تحلیل انتقادی گفتمان تربیتی در ادبیات داستانی دینی کودکان: تحلیل داستان پرواز به‌سوی سیاره آزادی

دوره 17، شماره 41، مهر 1401، صفحه 63-79
علیرضا مقدم

12.

تحلیلی بر گفتمان تربیتی حضرت امام خمینی(ره): سیلان بین «همه» و «هیچ»

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 7-26
محمدرضا شرفی‌جم؛ ام‌البنین (فاطمه) حسین‌زاده

13.

تفاوت‌های علم‌النفس اشراقی و مشایی و نتایج تربیتی آن

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 51-69
محمد بهشتی

14.

چالش در کارکرد تربیتی هنرهای سنتی در مواجهه با نظام آموزشی معاصر (غرب)

دوره 12، شماره 25، مهر 1396، صفحه 143-159
مینا صدری

15.

چالشهاى بنیادین رویکردهاى تحقیق و پژوهش در تعلیم و تربیت اسلامى

دوره 7، شماره 28، آذر 1380، صفحه 52-73
مهدی سجادی

16.

درآمدى بر جایگاه، معنا، آثار و چشم اندازهاى تفکر انتقادى

دوره 10، شماره 40، آذر 1383، صفحه 72-92
حسنعلی بختیار نصرآبادى؛ رضاعلی نوروزی

17.

درآمدی بر تعلیم و تربیت و مبانی آن از دیدگاه غزالی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1386، صفحه 193-217
حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ رضاعلی نوروزی؛ محمد رحمان‌پور

18.

دلالت‌های تربیتی رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و دکارت

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 186-167
طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ حلیمه شیخ علیشاهی

19.

شناخت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 119-137
حمیده فروهرزاده؛ رضاعلی نوروزی

20.

گزارشی از آرای فلسفی صدرالمتالهین و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 1، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 35-63
نرگس سجادیه

21.

مؤلفه‌ها و شاخصه‌های «تذکار تفکر به کودکان» بر مبنای آیات قرآن؛ کوششی برای بومی‌سازی فلسفه برای کودکان

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 155-181
مهدیه کشانی؛ عباسعلی رستمی نسب؛ مسعود اخلاقی

22.

مؤلفه‌های اخلاق علمی و شاگرد‌پروری در سیرة علمی- آموزشی امام خمینی(ره)

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 65-88
زاهد غفاری هشجین؛ عباس کشاورز شکری؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ نرگس آمر ورامینی

23.

مؤلفه‌های گفتگوی صحیح، مبتنی بر گفتگوهای قرآنی

دوره 9، شماره 19، دی 1393، صفحه 47-66
نیکو دیالمه؛ زهرا صالحی متعهد

24.

هرمنوتیک به عنوان یک روش پژوهش تربیتی

دوره 13، شماره 50، خرداد 1386، صفحه 103-124
رحیم بدری؛ داود حسینی نسب