1.

آثار اقتصاد دانش‌بنیان بر درون‌زایی اقتصاد ایران (در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 33-64
وحید شقاقی شهری؛ شیوا علیزاده

2.

ابزارهای سیاست‎های پولی‌ و اعتباری بانک مرکزی در اقتصاد ‎مقاومتی

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 253-276
علیرضا طلابی؛ سیدعباس موسویان؛ محمد جواد توکلی

3.

ارائه الگوی اسلامی تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه روابط تجاری ایران و عراق)

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 239-267
مجتبی رستمی؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا اسلامبولچی؛ روح الله سهرابی

4.

ارزیابی و تحلیل شاخص‎های تاب‎آوری اقتصادی برای کشورهای تک‎محصولی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 211-237
محمدرضا مهدیار اسماعیلی؛ محسن صالحی کمرودی؛ رضا شاکری بستان آباد

5.

اولویت‎بندی مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM)

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 277-303
مریم حکمت پور؛ سید رضا صالحی امیری؛ عباس عرب‌مازار؛ عباسعلی قیومی؛ علی اکبر رضایی

6.

اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 89-106
مرتضی سلطانی؛ محمدابراهیم راعی عزآبادی

7.

بررسی شاخص ترکیبی تاب‌‌آوری اقتصادی ایران طی سال‌های 1384−1394

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 69-94
سید حسین میرجلیلی؛ روشنک بزرگی

8.

بررسی مبانی و شاخصه‌های سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم

دوره 4، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 92-110
مجید عنان پور خیرابادی

9.

بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 89-119
محمدجواد توکلی

10.

تأثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 5-40
میثم دهناد؛ یوسف محمدی مقدم؛ بهزاد شوقی؛ سید مصطفی مرتضوی

11.

چالش درآمدهای نفتی در اقتصاد مقاومتی؛ پیامدها و راهکارها

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 51-69
محمد رضا اسکندری عطا؛ اله مراد سیف

12.

رهیافتی بر هستی‌شناسی اقتصاد مقاومتی

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 135-161
فرهاد رهبر؛ امیرعلی سیف‌الدین؛ امیرحسین رهبر

13.

شناسایی مولفه های فرهنگ و مدیریت جهادی در حوزه کسب و کار (با تاکید بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی)

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 85-112
محمدرضا سلطانی

14.

شناسایی و اولویت‏‌بندی الزامات سرمایه‏‌گذاری در شرکت‏‌های هلدینگ از منظر سیاست‏‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 271-296
محمدرضا مهربان پور؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی

15.

شناسایی و اولویت‎بندی راهکارهای مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران با روش AHP

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 221-244
سید هادی عربی؛ شهناز بکیای

16.

مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 33-52
سید‌ محمدرضا امیری طهرانی‌زاده

17.

نقش اقتصاد دانش‌بنیان در همگرایی تجاری کشورهای اسلامی (رویکرد برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی)

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 9-31
وحید شقاقی شهری