سلطانی, محمدرضا. (777). شناسایی مولفه های فرهنگ و مدیریت جهادی در حوزه کسب و کار (با تاکید بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(12), 85-112. doi: 10.30471/im.2017.1494
محمدرضا سلطانی. "شناسایی مولفه های فرهنگ و مدیریت جهادی در حوزه کسب و کار (با تاکید بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 12, 777, 85-112. doi: 10.30471/im.2017.1494
سلطانی, محمدرضا. (777). 'شناسایی مولفه های فرهنگ و مدیریت جهادی در حوزه کسب و کار (با تاکید بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(12), pp. 85-112. doi: 10.30471/im.2017.1494
سلطانی, محمدرضا. شناسایی مولفه های فرهنگ و مدیریت جهادی در حوزه کسب و کار (با تاکید بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 6(12): 85-112. doi: 10.30471/im.2017.1494