حکمت پور, مریم, صالحی امیری, سید رضا, عرب‌مازار, عباس, قیومی, عباسعلی, رضایی, علی اکبر. (1399). اولویت‎بندی مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(34), 277-303. doi: 10.30471/iee.2021.5481.1772
مریم حکمت پور; سید رضا صالحی امیری; عباس عرب‌مازار; عباسعلی قیومی; علی اکبر رضایی. "اولویت‎بندی مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17, 34, 1399, 277-303. doi: 10.30471/iee.2021.5481.1772
حکمت پور, مریم, صالحی امیری, سید رضا, عرب‌مازار, عباس, قیومی, عباسعلی, رضایی, علی اکبر. (1399). 'اولویت‎بندی مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(34), pp. 277-303. doi: 10.30471/iee.2021.5481.1772
حکمت پور, مریم, صالحی امیری, سید رضا, عرب‌مازار, عباس, قیومی, عباسعلی, رضایی, علی اکبر. اولویت‎بندی مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 17(34): 277-303. doi: 10.30471/iee.2021.5481.1772