طلابی, علیرضا, موسویان, سیدعباس, توکلی, محمد جواد. (1399). ابزارهای سیاست‎های پولی‌ و اعتباری بانک مرکزی در اقتصاد ‎مقاومتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(34), 253-276. doi: 10.30471/iee.2021.6756.1952
علیرضا طلابی; سیدعباس موسویان; محمد جواد توکلی. "ابزارهای سیاست‎های پولی‌ و اعتباری بانک مرکزی در اقتصاد ‎مقاومتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17, 34, 1399, 253-276. doi: 10.30471/iee.2021.6756.1952
طلابی, علیرضا, موسویان, سیدعباس, توکلی, محمد جواد. (1399). 'ابزارهای سیاست‎های پولی‌ و اعتباری بانک مرکزی در اقتصاد ‎مقاومتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(34), pp. 253-276. doi: 10.30471/iee.2021.6756.1952
طلابی, علیرضا, موسویان, سیدعباس, توکلی, محمد جواد. ابزارهای سیاست‎های پولی‌ و اعتباری بانک مرکزی در اقتصاد ‎مقاومتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 17(34): 253-276. doi: 10.30471/iee.2021.6756.1952