1.

اندیشه و عمل اقتصادی میرمصطفی عالی‌نسب

دوره 20، شماره 40، مهر 1402، صفحه 63-88
حجت کاظمی؛ مصطفی سلیمی مفرد

2.

برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 193-210
سعیده کامران پور؛ منصور زراء نژاد؛ صلاح ابراهیمی

3.

بررسی ارتباط دینداری با فساد اقتصادی

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 199-218
روح اله شهنازی؛ گل آیین افضل

4.

بررسی تطبیقی نظریه‌ها و مدل‌های رفتار عام‌المنفعه در اقتصاد متعارف و اسلامی

دوره 11، شماره 22، مهر 1393، صفحه 67-94
محمدجواد توکلی

5.

بررسی ماهیت سپرده‎های جاری از منظر رابطه مشتری با بانک و دلالت‎های فقهی آن

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 287-307
سید روح‌الله مشیری

6.

بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 89-119
محمدجواد توکلی

7.

بررسی نظریه سود نئوکلاسیکی و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 79-105
کریم اسلاملوییان

8.

تطور مفهومی نهاد و دلالت‌های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 97-120
سید حمید جوشقانی نائینی؛ محمدجواد توکلی؛ پرویز داوودی

9.

جایگاه مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد اسلامی(مقایسه اجمالی کاربرد این مفهوم در اقتصاد متعارف و نظر شهید صدر در کتاب اقتصادنا)

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 17-31
محمدحسین کرمی اسفه؛ حسین بحرینی یزدی

10.

چارچوب هنجاری سیاستگذاری عمومی در سه لایۀ «فضیلت‌مداری»، «فقه ‌الأولویه» و «فقه الموازنه»

دوره 26، شماره 104، مهر 1399، صفحه 47-64
سید هادی عربی؛ محسن معارفی

11.

چالش‌های نهادهای مبتنی بر ایمان برای رسیدن به یک جامعه ایمانی و تحلیل رابطه این نهادها و جامعه ایمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402
سید روح‌الله مشیری مقدم؛ ناصر الهی؛ سید رضا حسینی

12.

حس‏گرایی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی؛ عوامل و پیامدها

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 89-109
محمدعلی فراهانی فرد؛ سعید فراهانی فرد

13.

درآمدی روش‌شناختی بر کنش اقتصادی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 203-225
هادی موسوی

14.

روابط و نحوه اثرگذاری معنویت اسلامی بر پیشرفت اقتصادی

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 49-68
جواد ارباب؛ سید رضا حسینی

15.

روششناسی آموزش در اقتصادی اسلامی با استفاده از رویکرد تحویل گرایانه

دوره 19، شماره 77، دی 1392، صفحه 133-163
سعید خدیوی رفوگر

16.

سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 9-40
عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید هادی مخزن موسوی

17.

سیاست‌گذاری اقتصادی از منظر اخلاق فضیلت؛ درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 7-33
سید هادی عربی؛ حسین زندی

18.

کاربردهای بحث تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی و نظریه بازی ها در مدل دار کردن

دوره 7، شماره 13، فروردین 1389، صفحه 9-43
اصغر ابوالحسنی؛ رفیع حسنی مقدم

19.

مبانی و سازوکارهای نهادی انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 175-201
حسن آقا نظری؛ محمد بیدار؛ نصرالله انصاری

20.

مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام

دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 31-58
سید محمدرضا سید نورایی؛ سید احسان خاندوزی

21.

نقد روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 7-31
سید محمدرضا امیری طهرانی زاده؛ عماد افروغ