1.

انواع علم از منظر علامه طباطبایی و پیامدهای آن در قلمرو اهداف و محتوای برنامه درسی

دوره 7، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 165-188
رضا علی نوروزی؛ منیره عابدی

2.

بررسی تحلیلی اهداف تربیت اجتماعی آموزش‌ و پرورش ایران و مقایسةآن با دیدگاه‌های علامه طباطبایی

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 79-100
منیره عابدی؛ محمدرضا نیلی

3.

بررسی رابطه میان نظر و عمل در تربیت اخلاقی براساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 209-187
احمد حقی؛ مسعود صفایی مقدم؛ منصور مرعشی؛ علیمحمد حسین زاده

4.

بررسی مفهوم ، اصول و روش‎های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 89-112
زهرا اشعری؛ خسرو باقری؛ افضل السادات حسینی

5.

تبیین تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه علامه طباطبایی با تأکید بر هدف‌ها و روش‌های تربیتی

دوره 3، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 23-50
اکبر صالحی؛ مصطفی یاراحمدی

6.

تبیین دیدگاه علامه طباطبائی در بارة شأن اجتماعی انسان و دلالت‌های آن در برنامه درسی تربیت اجتماعی

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 157-184
رضاعلی نوروزی؛ منیره عابدی

7.

تبیین مبانی فلسفی شر از دیدگاه علامه طباطبایی و استنتاج دلالت های تربیتی آن در تربیت اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402
نازیلا صالحی؛ علی ستاری

8.

تحلیلی مفهومی از روش "تبیین" و کاربرد آن در تربیت اخلاقی با تاکید بر تفسیر المیزان

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 171-191
فاطمه وجدانی؛ محسن ایمانی؛ رضا اکبریان؛ علیرضا صادق‌زاده قمصری

9.

«سبک زندگی» با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه «علامه طباطبایی» و «دالایی‌لاما»

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 117-147
مجتبی فیضی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمد کاویانی

10.

کنش اختیاری و مبادی صدور آن در نظریه عمل علامه طباطبایی

دوره 29، شماره 115، تیر 1402، صفحه 17-29
محمد احمدی زاده؛ علی امینیان

11.

مقایسۀ مفهوم «مرگ» در متون داستانی فلسفه برای کودکان و دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 73-95
مریم جامه بزرگی؛ زهرا مینایی

12.

منابع انگیزش اخلاقی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و مازلو

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 79-104
محمد کاویانی؛ محمدرضا کریمی