1.

الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 225-247
قاسم عسکری؛ حسین صمصامی

2.

بازار سرمایه و کمک به غربال‌گری جهت تخصیص منابع مالی در بانکداری اسلامی

دوره 11، شماره 22، مهر 1393، صفحه 45-66
محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی‌نیا

3.

بررسی تأثیر مسئولیت‎پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانک‎ها از دیدگاه اسلام

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 121-152
محمد سعادت نیا؛ فرهاد دهدار

4.

بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی)

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 61-87
جلال نادری؛ سیدعباس موسویان؛ محمد ندیری؛ فاطمه زارعی

5.

بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 16، مهر 1390، صفحه 147-167
بیتا شایگانی؛ مصعب عبداللهی آرانی

6.

بررسی سیستمی تعیین نرخ سود بانکی در ایران

دوره 7، شماره 14، مهر 1389، صفحه 37-67
مهدی رضوی؛ اسماعیل شمسیان

7.

بررسی واکنش تورم به سیاست پولی انقباضی در نظام بانکداری اسلامی ایران براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 111-136
سید رضا میرابراهیمی؛ بیت اله اکبری مقدم؛ سید فخرالدین فخرحسینی؛ اکبر میرزاپورباباجان

8.

تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 65-88
ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری؛ وحید مقدم

9.

تحلیل فقهی- اقتصادی اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: بانکداری ایران )

دوره 9، شماره 18، مهر 1391، صفحه 105-134
سید عباس موسویان؛ محمد صفری

10.

تلفیق دو کارکرد مدیریت سبد دارایی و ارائه خدمات پرداخت در نظام بانکی و ارائه الگوی مطلوب از منظر بانکداری اسلامی

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 171-189
محمد جمور؛ کامران ندری؛ احمد شعبانی

11.

ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 41-66
اصغر آقا مهدوی؛ سید محمدمهدی موسوی

12.

شناسایی و اولویت‎بندی راهکارهای مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران با روش AHP

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 221-244
سید هادی عربی؛ شهناز بکیای

13.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در بازار بین‌بانکی ریالی ایران

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 245-270
سید سعید شمسی نژاد؛ حسین بریهی

14.

طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 61-78
ایمان باستانی‌فر؛ محمد‌رضا حیدری؛ محمد واعظ برزانی

15.

ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه‌های رایج و دلالت‌ها

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 9-38
اکبر کمیجانی؛ حمید ابریشمی؛ سیدعلی روحانی

16.

مقایسه عملکرد روشهای مختلف اندازه گیری بهره وری در بانکهای اسلامی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 11-40
سیدمحمدضیا فیروزآبادی؛ حبیب الله سلامی؛ سید کاظم صدر