1.

الگوی مفهومی انگیزش قرآن‌بنیان (تحلیل محتوای کیفی)

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 53-70
احسان فدائی؛ محمد کاویانی؛ محمد امینی تهرانی

2.

بررسی تطبیقی دیدگاه‌های غزالی و بندورا در تربیت اخلاقی

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 95-124
محمد کاویانی؛ مهدی فصیحی رامندی

3.

بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 83-103
سیدعلیرضا افشانی؛ سیدپویا رسولی‌نژاد؛ محمد کاویانی؛ حمیدرضا سمیعی

4.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 7-34
حمید مهدی‌زاده؛ جعفر بوالهری؛ محمد کاویانی ارانی

5.

تحلیل‎ روان‎شناختی آیات قرآن به‎مَثابه یکی از مؤلفه‎های مکتب ادبی (معاصر)

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 53-73
سیدمحمود طیب‌حسینی؛ محمد کاویانی؛ سید ابراهیم مرتضوی

6.

تحلیل روان‌شناختی «انفعالات» و بررسی رابطه آنها با «اختیار» از دیدگاه قرآن کریم

دوره 14، شماره 26، فروردین 1399، صفحه 43-66
محمد کاویانی

7.

چیستی، چرایی و چگونگی «هندسه معرفتی اسلام» و جایگاه «روان‌شناسی اسلامی»

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 7-24
محمد کاویانی

8.

دورنمایی از «روان‌شناسی اسلامی به‌عنوان یک مکتب»

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 69-100
محمد کاویانی ارانی

9.

روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها

دوره 4، شماره 6، خرداد 1389، صفحه 7-30
محمد کاویانی؛ محمدباقر کجباف؛ سیدمحمد غروی؛ حسین مولوی

10.

رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 67-93
محمد کاویانی ارانی

11.

ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 56-86
کاظم علی‌محمدی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمد کاویانی

12.

«سبک زندگی» با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه «علامه طباطبایی» و «دالایی‌لاما»

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 117-147
مجتبی فیضی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمد کاویانی

13.

معرفی و کاربست روش پژوهش کیفی «استنطاق» در روانشناسی قرآن بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401
محمد کاویانی

14.

منابع انگیزش اخلاقی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و مازلو

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 79-104
محمد کاویانی؛ محمدرضا کریمی