1.

ارائه مدل روش‌شناسانۀ تأثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر روابط خانواده

دوره 26، شماره 104، مهر 1399، صفحه 81-100
مجید کافی؛ سیده مرضیه شعاع هاشمی

2.

بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نگرش دینی شهروندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 5، شماره 10، بهمن 1392، صفحه 119-142
محمدرضا نیلی؛ ستاره موسوی؛ رضا همایی

3.

بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر و خانواده‌های عادی استان لرستان

دوره 10، شماره 21، مهر 1394، صفحه 7-27
مهتاب سبزیان؛ محسن ایمانی

4.

تأثیر «آموزش های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای» بر «تعارض زناشویی» و «نگرش به خیانت زناشوئی»

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 125-146
علی‌اکبر عجم

5.

تأملی در مشروعیت اجبار در تربیت دینی

دوره 4، شماره 9، اسفند 1388، صفحه 63-73
محمد سروش محلاتی

6.

تبیین بی‌ثباتی خانواده با تکیه بر نظریه‌ی استاد مطهری(ره)

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 85-106
حسین بستان

7.

تفکیک نقش‌ها و مرزهای جنسیتی در جامعه با تأکید بر آثار تربیتی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 83-102
علی احمد پناهی

8.

چالش مردانگی فرهنگی و خانواده اسلامی

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 105-126
سمیه عرب خراسانی

9.

رابطه «کارآمدی خانواده» با «بهزیستی معنوی» در دانشجویان و طلاب

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 87-102
جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ بهشته نیوشا

10.

سیاست‌گذاری خانواده؛ الگوهای تعامل دولت و خانواده

دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 135-152
شهلا باقری؛ منصوره زارعان؛ خدیجه برزگر

11.

فضای مجازی؛اختلال کارکرد جنسی نهاد خانواده با نا امن سازی تامین نیازهای عاطفی-جنسی همسران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401
مجتبی عطارزاده

12.

کارکردهاى خانواده از منظر اسلام و فمینیسم

دوره 9، شماره 35، مرداد 1382، صفحه 4-34
حسین بستان

13.

مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 65-86
مهدی نجفی؛ داود تقوایی؛ محمدرضا سالاری‌فر

14.

مقایسه نقش خانواده و مدرسه در جامعه‌پذیری دینی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه فیروزآباد

دوره 15، شماره 32، تیر 1399، صفحه 93-116
اکبر زارع شاه آبادی؛ فرزانه اسدنژاد؛ فاطمه تیموری

15.

نقش عوامل دینداری و ایمانی در بهبود روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن

دوره 4، شماره 7، تیر 1391، صفحه 84-105
رضا اقاپور

16.

هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 99-117
جعفر هوشیاری؛ حسن تقیان؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی