بستان, حسین. (769). تبیین بی‌ثباتی خانواده با تکیه بر نظریه‌ی استاد مطهری(ره). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(1), 85-106.
حسین بستان. "تبیین بی‌ثباتی خانواده با تکیه بر نظریه‌ی استاد مطهری(ره)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1, 1, 769, 85-106.
بستان, حسین. (769). 'تبیین بی‌ثباتی خانواده با تکیه بر نظریه‌ی استاد مطهری(ره)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(1), pp. 85-106.
بستان, حسین. تبیین بی‌ثباتی خانواده با تکیه بر نظریه‌ی استاد مطهری(ره). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 769; 1(1): 85-106.