هوشیاری, جعفر, تقیان, حسن, صفورایی پاریزی, محمدمهدی. (1395). هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), 99-117. doi: 10.30471/psy.2016.1085
جعفر هوشیاری; حسن تقیان; محمدمهدی صفورایی پاریزی. "هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 19, 1395, 99-117. doi: 10.30471/psy.2016.1085
هوشیاری, جعفر, تقیان, حسن, صفورایی پاریزی, محمدمهدی. (1395). 'هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), pp. 99-117. doi: 10.30471/psy.2016.1085
هوشیاری, جعفر, تقیان, حسن, صفورایی پاریزی, محمدمهدی. هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 10(19): 99-117. doi: 10.30471/psy.2016.1085