سبزیان, مهتاب, ایمانی, محسن. (1394). بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر و خانواده‌های عادی استان لرستان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(21), 7-27.
مهتاب سبزیان; محسن ایمانی. "بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر و خانواده‌های عادی استان لرستان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 21, 1394, 7-27.
سبزیان, مهتاب, ایمانی, محسن. (1394). 'بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر و خانواده‌های عادی استان لرستان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(21), pp. 7-27.
سبزیان, مهتاب, ایمانی, محسن. بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر و خانواده‌های عادی استان لرستان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 10(21): 7-27.