1.

بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر و خانواده‌های عادی استان لرستان

صفحه 7-27
مهتاب سبزیان؛ محسن ایمانی

2.

اهداف واسطی "تربیت" در دوران کودکی بر اساس رویکرد اسلامی عمل

صفحه 29-55
نرگس سجادیه؛ محمدرضا مدنی فر؛ خسرو باقری

3.

بررسی اثربخشی آموزش‎های مدارس قرآن بر مهارت روخوانی قرآن دانش‎آموزان مقطع ابتدایی

صفحه 57-74
حسین ضرغامی؛ محمدحسین ضرغامی؛ حسن ضرغامی

4.

بررسی تأثیر آموزش فعال بر خودانگیختگی دانش آموزان نسبت به نماز

صفحه 75-99
جمیله علم الهدی؛ زینب خاکسار

5.

"تزکیه" به مثابه "تربیت سلبی" در برابر "تدسیه" به مثابه" تربیت ایجابی"!

صفحه 101-121
عبدالعظیم کریمی

6.

سبک برخورد اهل‌بیت: با اندیشه‌ها و رفتارهای مخالف

صفحه 123-144
محمدرضا کریمی والا

7.

مؤلفه‌ها، ابعاد و مدارج تحول اخلاقی در قرآن کریم

صفحه 145-166
فاطمه وجدانی

8.

روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن

صفحه 167-190
محمد داودی؛ سید جواد قندیلی؛ حسن شکراللهی