داودی, محمد, قندیلی, سید جواد, شکراللهی, حسن. (1394). روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(21), 167-190.
محمد داودی; سید جواد قندیلی; حسن شکراللهی. "روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 21, 1394, 167-190.
داودی, محمد, قندیلی, سید جواد, شکراللهی, حسن. (1394). 'روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(21), pp. 167-190.
داودی, محمد, قندیلی, سید جواد, شکراللهی, حسن. روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 10(21): 167-190.