ضرغامی, حسین, ضرغامی, محمدحسین, ضرغامی, حسن. (1394). بررسی اثربخشی آموزش‎های مدارس قرآن بر مهارت روخوانی قرآن دانش‎آموزان مقطع ابتدایی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(21), 57-74.
حسین ضرغامی; محمدحسین ضرغامی; حسن ضرغامی. "بررسی اثربخشی آموزش‎های مدارس قرآن بر مهارت روخوانی قرآن دانش‎آموزان مقطع ابتدایی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 21, 1394, 57-74.
ضرغامی, حسین, ضرغامی, محمدحسین, ضرغامی, حسن. (1394). 'بررسی اثربخشی آموزش‎های مدارس قرآن بر مهارت روخوانی قرآن دانش‎آموزان مقطع ابتدایی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(21), pp. 57-74.
ضرغامی, حسین, ضرغامی, محمدحسین, ضرغامی, حسن. بررسی اثربخشی آموزش‎های مدارس قرآن بر مهارت روخوانی قرآن دانش‎آموزان مقطع ابتدایی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 10(21): 57-74.