اقاپور, رضا. (773). نقش عوامل دینداری و ایمانی در بهبود روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), 84-105.
رضا اقاپور. "نقش عوامل دینداری و ایمانی در بهبود روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 7, 773, 84-105.
اقاپور, رضا. (773). 'نقش عوامل دینداری و ایمانی در بهبود روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), pp. 84-105.
اقاپور, رضا. نقش عوامل دینداری و ایمانی در بهبود روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 4(7): 84-105.